1

آگهی فراخوان تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور تهیه برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در نظر دارد :

جهت تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور تهیه برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی تأمین کنندگان ماشین آلات بالاکشنده (شامل انواع جرثقیل) دارای سوابق و تجربیات مؤثر و کافی اقدام نماید.

الف- شرح مختصر کار: تأمین شش دستگاه جرثقیل XCMG QY50KD با ظرفیت 50 تن مدل 2022 یا 2023 به صورت کارنکرده و صفر مطابق مشخصات ارائه شونده به متقاضیان محترم

ب- موعد زمانی:

1- تاریخ درج اگهی 1401/08/25

2- تاریخ دریافت اسناد ارزیابی 1401/08/28

3- تاریخ ارسال اسناد ارزیابی تکمیل شده توسط متقاضیان 1401/09/05

ج- تأمین کنندگان واجد شرایط می بایست اسناد ارزیابی کیفی را مطابق دستورالعمل مندرج در آن تکمیل و به همراه مستندات مربوط به دبیرخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران تحویل و رسید دریافت نمایند.

شایان ذکر است که ارائه شماره تلفن و نشانی پستی و پست الکترونیک متقاضی برای تداوم اطلاع رسانی الزامی می باشد.

آدرس آگهی دهنده:

تهران ابتدای خیابان سئول، کوچه ماهتاب، پلاک 25، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

تلفن: 88064770-021 و 88219173-021

فکس: 88060326-021

صندوق پستی:1434-13185