1

آگهی مزایده اجاره بدون سرقفلی ۲ دستگاه سوله شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد در نظر دارد:

 2 دستگاه سوله هرکدام به متراژ 500 مترمربع،5000 متر مربع محوطه و 100 متر اداری خود را با شرایط اعلامی مندرج در اسناد طی یک مرحله در قالب اجاره بدون سرقفلی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

 محل بازدید : شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

لذا از متقاضیان دعوت می شود نسبت به دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1402/10/23  به مدت 7 روز به نشانی www.fajr-jahad.com و یا بصورت حضوری به آدرس : تهران، کیلومتر 5 جاده ساوه، ابتدای اسماعیل آباد، جنب ایستگاه مترو آزادگان، کوچه شهید حیدری، پلاک 45 مراجعه و پس از بازدید و تکمیل نمودن اطلاعات، پاکات مزایده را تا تاریخ 1402/10/30 به آدرس اعلامی فوق به واحد حراست تحویل نمایند. ضمناً زمان دریافت اسناد مزایده همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی  و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

تلفن :55820028-55860457-55820567 داخلی 550