آگهی مزایده فروش خودپرداز ۹۲۷۶-۱۴۰۰ شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

آگهی مزایده فروش خودپرداز ۹۲۷۶-۱۴۰۰ شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا در نظر دارد تعدادی دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانند.

شرایط شرکت در مزایده:

۱- اسناد مزایده به ازای واریز مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) تحویل خواهد شد که می بایست به حساب شماره ۲۹۲۶۲۲۳۶۳ بانک رفاه کارگران شعبه پاسداران واریز گردد همچنین رسید آن در هنگام تحویل اسناد مزایده به محل فروش اسناد مزایده تحویل گردد.

۲- اسناد و مدارک مزایده با ارائه مدارک شناسایی معتبر و یا به نماینده پیشنهاد دهنده با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

۳- تاریخ تهیه اسناد مزایده از ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ لغایت ساعت ۱۶روز  چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۴  می باشد.

۴- نشانی محل تهیه اسناد مزایده: تهران خیابان پاسداران خیابان شهید حجت سوری پلاک ۵ طبقه۵ غربی

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه و زمان ارائه پیشنهادات  در اسناد مزایده مندرج است.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.