آگهی مناقصه جهت خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کمک بازرسی X-RAY مدل Smith HICAN6040i شرکت خدمات هوایی کشور – آسمان

آگهی مناقصه جهت خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کمک بازرسی X-RAY مدل Smith HICAN6040i شرکت خدمات هوایی کشور – آسمان

شرکت خدمات هوایی کشور – آسمان در نظر دارد

از طریق مناقصه جهت خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کمک بازرسی X-RAY مدل Smith HICAN6040i شرکت خدمات هوایی کشور – آسمان اقدام نماید.

واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.iaa.ir مراجعه نمایند.

 

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.