آگهی مناقصه طراحی ، قطعه سازی ، ماشین سازی،ساخت و نصب و راه اندازی خط کامل  تولید خوراک اکسترود ماهی و همچنین پلت میگو و ماهیان کف زنی ( دو مسیر ) و حیوانات اهلی با ظرفیت ۳ تن در ساعت با دو مسیر جداگانه و  بسته بندی محصولات شرکت طیور فارس

آگهی مناقصه طراحی ، قطعه سازی ، ماشین سازی،ساخت و نصب و راه اندازی خط کامل  تولید خوراک اکسترود ماهی و همچنین پلت میگو و ماهیان کف زنی ( دو مسیر ) و حیوانات اهلی با ظرفیت ۳ تن در ساعت با دو مسیر جداگانه و  بسته بندی محصولات شرکت طیور فارس

شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) در نظر دارد

از طریق برگزاری مناقصه عمومی طراحی ، قطعه سازی ، ماشین سازی،ساخت و نصب و راه اندازی خط کامل  تولید خوراک اکسترود ماهی و همچنین پلت میگو و ماهیان کف زنی ( دو مسیر ) و حیوانات اهلی با ظرفیت ۳ تن در ساعت با دو مسیر جداگانه و  بسته بندی محصولات را با رعایت موارد ذیل به پیمانکار واجد الشرایط (حقوقی یا حقیقی ) واگذار نماید

-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعتبار ۳ ماهه با قابلیت تمدید .

– نوع تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به شماره حساب ۵۶۰۲۳۰۶۸ بانک کشاورزی مرکزی بنام شرکت مجتمع طیور فارس می باشد

-فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ (ساعت۱۴)

-مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

– محل تسلیم پیشنهادات دبیر خانه کمسیون واقع در واحد حقوقی شرکت مجتمع طیور فارس واقع در شیراز ،بلوار گلستان،جنب بانک سپه می باشد.

– بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱ صبح در شرکت مجتمع طیور فارس به آدرس شیراز ، بلوار گلستان جنب بانک سپه می باشد.

– هزینه چاپ آگهی روزنامه و سایر هزینه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد مناقصه و بازدید ، از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ به نشانی شیراز، بلوار گلستان ،جنب بانک سپه ، دبیر خانه کمسیون معاملات مراجعه و یا به شماره تلفن ۳۷۳۲۲۰۰۰ -۰۷۱تماس حاصل نمایند ۰

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.