1

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یک دستگاه سیلوتانک ۲۰۰ تنی نگهداری آب پنیر تغلیظ شده شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

ردیف شرح مناقصه شماره مناقصه مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه زمان بازگشایی پاکت الف و ب زمان بازگشایی پاکت ج
1 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه سیلوتانک200 تنی نگهداری آب پنیر تغلیظ شده 1401-54 1401/10/08 لغایت 1401/10/21 1401/10/21 اعلام می گردد

متقاضیان می توانند جهت ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایند محل تحویل اسناد مناقصه : اصفهان – کیلومتر 5 جاده تهران – نبش خیابان 18- معاونت بازرگانی – واحد خرید و پشتیبانی تلفن : 3898-031 داخلی های :243و 351

Email: pegah. esfahan@yahoo.com

معاونت بازرگانی شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان