1

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

ردیف شرح مناقصه شماره مناقصه مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه زمان بازگشایی پاکت الف و ب زمان بازگشایی پاکت ج
1 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لفاف کره در اوزان مختلف 1401-43

 

 

1401/08/09 لغایت 1401/08/21 1401/08/22 اعللام می گردد
2 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پاکت و کلاف چوبی 1401-44 1401/08/09 لغایت 1401/08/21 1401/08/22 اعلام می گردد

متقاضیان می توانند جهت ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایند. محل تحویل اسناد مناقصه : اصفهان – کیلومتر 5 جاده تهران- نبش خیابان 18 معاونت بازرگانی – واحد خرید و پشتیبانی

تلفن: 3898-031 داخلی 245 Email: pegah esfahan@ yahoo.cam