“آگهی مناقصه عمومی” شرکت صدرمعادن ایرانیان

“آگهی مناقصه عمومی” شرکت صدرمعادن ایرانیان

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد جهت حفاری و آتشکاری معدن مس ورزگ واقع در استان خراسان جنوبی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در این مناقصه دعوت می شود.

الف) محل اجرای پروژه: استان خراسان جنوبی، ۲۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان قائن، روستای ورزگ، معدن مس ورزگ
ب) موضوع مناقصه: طراحی و اجرای کلیه عملیات حفاری، آتشکاری در معدن مس ورزگ به متراژ حفاری حدود ۲۵۰۰ متر به منظور استحصال حدود پنجاه هزار تن بار، شامل ماده معدنی و باطله
ج) شرایط متقاضی جهت شرکت در مناقصه:
۱- داشتن شخصیت حقوقی مرتبط با موضوع مناقصه
۲- داشتن مجوز آتشباری از نهادهای مربوطه
۳- داشتن سابقه انجام و اتمام حداقل ۳ مورد پروژه مشابه با ذکر نام، نشانی و تلفن های تماس کارفرمایان
د) محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری، پلاک ۵، حراست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
ه) مهلت ارائه پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۰۴/۰۷/۱۴۰۰ می باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است و رعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده مناقصه می باشد.
ی) مدت اجرای موضوع مناقصه: ۳ ماه شمسی می باشد.
و) سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل ۳ ماهه و قابل تمدید) و یا واریز وجه نقد به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۷۴۰۶۳۲۹۱ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت صدر معادن ایرانیان.
متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه به بخش مناقصات/ مزایدات سایت های شرکت صدر معادن ایرانیان به آدرس www.smiranianco.ir و یا شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به آدرس www.atsabaco.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شرکت صدر معادن ایرانیان

شرح خدمات

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.