آگهی مناقصه عمومی

شرکت صدرمعادن ایرانیان در نظر دارد جهت توزین کانسنگ خروجی از محل معدن خود واقع در خراسان جنوبی، قائن، روستای ورزگ، معدن ورزگ، نسبت به خرید و نصب باسکول 60 تنی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بدین­وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

حداقل مشخصات فنی مورد نیاز:

1- باسکول فلزی برجسته از نوع جاده­ای، 2- دقت: 5 کیلوگرم، 3- زینه: طبق آیین نامه استاندارد، 4- پلتفرم: بتن- فلز به صورت پیش ساخته، 5- دارای نشان دهنده همراه با کیبرد و کامپیوتر، 6- تعداد لودسل ها: تعداد توسط پیشنهاد دهنده اعلام شود، 7- ظرفیت این لودسل ها: 2 برابر ظرفیت واقعی لودسل، 8- ظرفیت هر لودسل: توسط پیشنهاد دهنده اعلام شود، 9- کلاس دقت لودسل­ها: C4-C6، 10- پرینتر لیزری، 11- جانکشن باکس ضد جرقه همراه با کابل های ارتباطی، 12- 2 سال گارانتی تجهیزات الکترونیک، 5 سال گارانتی پلتفرم و 10 سال خدمات پس از فروش، 13- کالیبراسیون و ارائه گواهی کالیبراسیون پس از نصب و راه اندازی به هنگام تحویل موقت، 14- لودسل ها دارای IP67 باشند و 15- نمایشگر باید حداقل دارای امکانات زیر باشد: 1- امکان گزارش گیری براساس فایل اکسل، 2- دارای پورت USB، 3- امکان گزارش گیری توزین براساس آیتم های مختلف، 4- دارای حافظه با حداقل 500/000 حافظه توزین و 5- امکان تعریف نام کالا، شماره ماشین و نام مقصد

در صورتیکه تقاضای بازدید از معدن را داشته باشید با شماره تلفن 26653037- 021 هماهنگ نموده و بازدید با هماهنگی انجام خواهد شد.

لازم است، پیشنهاد خود را در پاکت های در بسته به شرح زیر حداکثر تا پایان وقت اداری 10 روز پس از انتشار آگهی به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایید.

1- پاکت الف- ضمانت نامه شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل 3 ماه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 150/000/000 ریال به حساب شماره 2908108698651 نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک به نام شرکت صدر معادن ایرانیان

2- پاکت ب- پیشنهاد فنی به همراه کاتالوگ مربوطه

3- پاکت ج- پیشنهاد قیمت

الف) محل اجرای پروژه: خراسان جنوبی، قائن، روستای ورزگ، معدن ورزگ

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: تهران، خیابان پاسداران، خیابان سوری، پلاک 5، طبقه 5 مرکزی، شرکت صدر معادن ایرانیان، امور بازرگانی و قراردادها

ج) شرایط متقاضی: دارا بودن سابقه انجام و اتمام حداقل 3 مورد پروژه مشابه و همچنین گواهی های استاندارد مربوطه و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد:

حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده مناقصه می باشد.