آگهی مناقصه واگذاری احداث پروژه سردخانه RT شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

آگهی مناقصه واگذاری احداث پروژه سردخانه RT شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد:

نسبت به احداث سردخانه RT (دمای ۲۵-۱۵سانتیگراد) از طریق پیمانکار واجد شرایط با حداقل رتبه ۵ ابنیه اقدام نماید.  بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این آگهی نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایند.نشانی:تهران کیلومتر ۱۰ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)بلوار شهید سامانی پور، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب ساختمان اداری

رضا اکبری گلوجه ۰۹۱۲۳۹۵۶۲۵۲

ابوالفضل رحیمی۰۹۱۲۶۳۴۶۲۹۲

 ۶۶۱۸۴۳۲۹-داخلی ۱۱۸

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.