بازدید رئیس نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی از شرکت صدر معادن ایرانیان

محمد جوانشیر رئیس نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی با حضور در دفتر بیرجند شرکت صدرمعادن ایرانیان در جریان اقدامات اجرایی این شرکت در معادن ورزگ و مسگران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، در این بازدید مجتبی محمدی ناظر و مسئول فنی معدن شرکت صدرمعادن ایرانیان ضمن بیان روند استخراج در دو بلوک معدن ورزگ گفت: برای تبیین نقشه راه شرکت توسط مدیرعامل که نشأت گرفته از راهبردهای شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد، می بایست استخراج از معدن ورزگ، علی رغم عدم استخراج از آن طی ده سال گذشته، با سرعت بیشتر و همزمان با اکتشاف تکمیلی انجام پذیرد که در حال حاضر مراحل نهایی تهیه اسناد مناقصه آن در دست اقدام می باشد و امیدواریم بتوانیم حداکثر تا پایان آذر ماه، مناقصه آن را برگزار کنیم.

وی همچنین از مساعدت ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی در جهت بررسی طرح بهره برداری از معدن مس مسگران تشکر کرده و افزود امیدواریم که با اخذ پروانه بهره برداری معدن بتوانیم عملیات استخراج معدن مسگران را در سه ماهه چهارم سال جاری آغاز کنیم.

رئیس نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در ادامه از اقدامات انجام شده توسط شرکت تقدیر و تشکر نمودند و ضمن بیان رهنمودهای لازم در جهت بهینه شدن عملیات اجرایی در دو معدن ورزگ و مسگران، آمادگی سازمان را در جهت ارائه مشورت های لازم و همچنین توسعه سبد معادن شرکت در استان خراسان جنوبی که به لحاظ منابع معدنی، جزء استان های اولویت دار کشور می باشد، اعلام نمودند.