جستجو در این سایت

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)

زمینه فعالیت: معدن
 
شماره ثبت: 119869
 
درصد مالکیت: 0.69
 
سال تاسیس: 1374
 
تلفن:
 
وب سایت:
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)