جستجو در این سایت

شرکت ملی نفت‌کش ایران

زمینه فعالیت: حمل و نقل دریایی
 
شماره ثبت: 4891
 
مالکیت هلدینگ: %
 
: %
 
سال تاسیس: 1334
 
تلفن:
 
وب سایت:
شرکت ملی نفت‌کش ایران

شرکت ملی نفتکش ایران در سال ۱۳۳۴ تاسیس شد و طی شماره ۴۸۹۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

فعالیت های اصلی:

موضوع فعالیت شرکت ملی نفتکش ایران طبق ماده ۴ اساسنامه، شامل هرگونه عملیات و فعالیت های مربوط به حمل و نقل دریایی داخلی و بین المللی و صنایع وابسته به آن، ذخیره سازی انواع نفت به صورت اجاره کشتی و گاز و انجام سایر خدمات مرتبط با امور کشتیرانی می باشد.

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
وضعیت
حسین علایی رئیس هیأت مدیره سرمایه گذاری آتیه صبا غیرموظف