فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت اول)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت اول)

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان خود به همراه خانواده ایشان را در قالب مناقصه واگذار نماید.

مهلت ارسال پاکتها: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

محل دریافت اسناد مناقصه: تهران، بلوار میرداماد، بین نیل و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۴۹، کد پستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۶۳ .

تلفن: ۲۲۲۵۴۷۵۲ داخلی ۲۰۳ .

بازگشایی پاکتها: سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت (تهران).

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

کلیه هزینه های مربوط به آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تحویل اسناد مناقصه، منوط به ارائه معرفینامه معتبر می باشد.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.