1

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا منتهی به سال مالی 29 اسفند 1400 روز دوشنبه 16 آبان با حضور جناب آقای سیاسی راد، عضو محترم هیات مدیره صندوق بازنشستگی به عنوان  ریاست مجمع، جناب آقای شهریاری، معاونت محترم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به عنوان ناظر اول مجمع وجناب آقای فرهادی پور، مدیر کل امور مجامع صندوق بازنشستگی به عنوان ناظر دوم مجمع  به نمایندگی از سهامداران، دکتر تاجیک، مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان دبیر مجمع، اعضای محترم هیأت مدیره شرکت، معاونین و مدیران محترم شرکت، جناب آقای ذوقی حسابرس محترم، نماینده محترم سازمان بورس و نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور در محل شرکت آتیه صبا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین گرامی از زحمات اعضای هیات مدیره شرکت، معاونین، مدیران و همه همکاران در مجموعه آتیه صبا و شرکت های تحت پوشش که منجر به تهیه صورت های مالی سال جاری شده، تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همسویی و همکاری نزدیک مجموعه آتیه صبا با عزیزان در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری بتوانیم در راستای افزایش رفاه ذینفعان اصلی که همانا بازنشستگان معزز هستند، گام های موثری برداریم و به بخشی از جریان نقدینگی صندوق در جهت پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کنیم.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی قرائت گردید. آقای ذوقی حسابرس مستقل ضمن تشکر از مجموعه آتیه صبا خاطرنشان کردند که وضعیت صورت های مالی این هلدینگ نسبت به سال های گذشته بهبود داشته است. دکتر تاجیک هم با اشاره به اینکه بندهای حسابرسی شرکت نسبت به سال گذشته چه به لحاظ کمی و چه از نظر کیفی، کاهش داشته از مجموعه حسابرسی و نظارتی به عنوان چراغ راهی برای اصلاح و بهبود فعالیت ها و فرایندهای جاری شرکت یاد کرد. در ادامه گزارش عملکردی از  اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف شرکت در سال ۱۴۰۰ توسط جناب آقای ملکی مدیر محترم مالی شرکت و همچنین سرکار خانم دکتر یزدانیان معاونت محترم نظارت بر شرکت های هلدینگ آتیه صبا ارائه شد و متعاقباً به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ داده شد. همچنین در این جلسه سرکار خانم امیرحسینی مدیر محترم حقوقی شرکت به سوالات طرح شده حاضرین در خصوص پرونده های حقوقی شرکت پاسخ دادند. و در نهایت صورت های مالی سال ۱400  شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.