1

پرده برداری از تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی در دومین سالگرد شهادتش