تعیین تکلیف حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی با سازمان اموال تملیکی

تعیین تکلیف حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی با سازمان اموال تملیکی

  حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، در جلسه مشترک دکتر حسن تاجیک ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و حمیدرضا کیامنفرد،مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با […]

ادامه مطلب