آگهی مناقصه تأمین قوطی دو تکه  سایز( ۴۴×۸۴ ) و درب فلزی آسان بازشو سایز ۸۴ کنسرو ماهی تن ۱۸۰ گرمی (مطابق با استاندارد ملی) شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

آگهی مناقصه تأمین قوطی دو تکه  سایز( ۴۴×۸۴ ) و درب فلزی آسان بازشو سایز ۸۴ کنسرو ماهی تن ۱۸۰ گرمی (مطابق با استاندارد ملی) شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در نظر دارد: قوطی دو تکه  سایز( ۴۴×۸۴ ) و درب فلزی آسان بازشو سایز ۸۴ کنسرو ماهی تن ۱۸۰ گرمی (مطابق با استاندارد ملی)  مورد نیاز خود را بصورت اعتباری از طریق برگزاری مناقصه تامین نماید . لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد، جهت شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه خرید مقدار ۱۰۰ تن روغن مایع سویا برای مصرف صنایع غذائی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

آگهی مناقصه خرید مقدار ۱۰۰ تن روغن مایع سویا برای مصرف صنایع غذائی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس درنظردارد مقدار ۱۰۰ تن روغن مایع سویا برای مصرف صنایع غذائی از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس بندرعباس-کیلومتر۱۵ جاده بندرعباس  سیرجان-شهرک صنعتی شماره ۲ بندرعباس یا آدرس تهران […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس درنظردارد ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده ازتاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس بندرعباس-کیلومتر۱۵ جاده بندرعباس  سیرجان-شهرک صنعتی شماره ۲ بندرعباس مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از پخت و برش ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (تن ماهی بندرعباس)

آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از پخت و برش ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (تن ماهی بندرعباس)

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس درنظردارد: ضایعات حاصل از پخت وبرش ماهی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده ازتاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس بندرعباس-کیلومتر۱۵ جاده بندرعباس  سیرجان-شهرک صنعتی شماره ۲بندرعباس مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس

آگهی مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس( تن ماهی بندرعباس) در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند . لذا از متقاضیان دعوت میشود ،جهت بازدید و در یافت فرم های شرکت در مزایده به آدرس :بندر عباس – شهرک صنعتی شماره ۲- شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس  حداکثر تا […]

ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس روز سه شنبه ۱۱ خرداد سال ۱۴۰۰ با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور […]

ادامه مطلب