ضرورت تقویت تیم حقوقی در حوزه تدوین و شرایط قراردادها

ضرورت تقویت تیم حقوقی در حوزه تدوین و شرایط قراردادها

دکتر حسن تاجیک مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در همایش مدیران حقوقی که با حضور جمعی از حقوقدانان و مدرسین دانشگاه در هلدینگ آتیه صبا برگزار شد، تاکید کرد: تقویت تیم حقوقی در حوزه تدوین قرارداد و شرایط قراردادها در مقایسه با ورود به جنبه های کیفری و حقوقی […]

ادامه مطلب