آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار تویوتا هایس شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری کار تویوتا هایس شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در نظر دارد: یک دستگاه خودروی سواری کار تویوتا هایس مازاد بر نیاز خود را با مشخصات ذیل با وضعیت آماده به کار را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مشخصات: ردیف نام خودرو مدل خودرو رنگ خودرو شماره انتظامی شماره شاسی شماره موتور ۱ تویوتا هایس GL ۲۰۱۶ […]

ادامه مطلب