شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا بزرگترین هلدینگ تخصصی چند رشته ای
صندوق بازنشستگی کشوری
کارآمد در سرمایه‌گذاری
سرآمد در سودآوری
صنعت و معدن بزرگترین هلدینگ کشور در زمینه صنعت و معدن نمایش شرکت‌های غیرمدیریتی نمایش شرکت‌های مدیریتی حمل‌ونقل بزرگترین هلدینگ کشور در زمینه حمل‌ونقل (هوایی، زمینی و دریایی) نمایش شرکت‌های زیرمجموعه گردشگری برترین هلدینگ کشور در زمینه گردشگری و هتلداری نمایش شرکت‌های زیرمجموعه

دسته بندی

شرکت‌های زیر مجموعه آتیه صبا

گستره جغرافیایی

شرکت‌های زیرمجموعه آتیه صبا