آگهی  مزایده دام های خذفی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

آگهی مزایده دام های خذفی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در نظر دارد: دام های خذفی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده ازتاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته به محل شرکت واقع در ملایر روستای آورزمان شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی تعدادی دام نر کشتاری و گوساله نر قطع شیر شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

آگهی مزایده عمومی تعدادی دام نر کشتاری و گوساله نر قطع شیر شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در نظر دارد: دام نر کشتاری و گوساله نر قطع شیر شده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته به محل شرکت واقع در ملایر روستای آورزمان شرکت کشت […]

ادامه مطلب
مناقصه عمومی خرید آهن آلات و ورق شیروانی جهت احداث سالن نگهداری دام های شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

مناقصه عمومی خرید آهن آلات و ورق شیروانی جهت احداث سالن نگهداری دام های شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در نظر دارد: جهت احداث سالن نگهداری دام های خود، آهن آلات و ورق شیروانی مورد نیاز را از طرق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا فروشندگان می توانند جهت اعلام قیمت پیشنهادی از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته به محل شرکت واقع در ملایر روستای […]

ادامه مطلب