در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی / استفاده از ظرفیت ترابری شرکت گلف اجنسی ایران برای کمک به سیل زدگان شهر بندر امام خمینی استان خوزستان

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی / استفاده از ظرفیت ترابری شرکت گلف اجنسی ایران برای کمک به سیل زدگان شهر بندر امام خمینی استان خوزستان

وقوع سیل و آب گرفتگی در شهر بندر امام خمینی ره منجر به وارد آمدن خسارت مالی فراوانی به مردم این شهر گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، شرکت گلف اجنسی ایران شعبه بندر امام خمینی ره در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود از همان ابتدای وقوع حادثه اقدام […]

ادامه مطلب