آگهی تجدید مناقصه استخراج ،حمل، بارگیری و دپوی مواد معدنی آهکی شرکت سیمان یاسوج

آگهی تجدید مناقصه استخراج ،حمل، بارگیری و دپوی مواد معدنی آهکی شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد:

“استخراج ،حمل، بارگیری و دپوی مواد معدنی آهکی” خود را با شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می­آید.

– شرایط اخذ اسناد مناقصه: مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۰۱۱۳۲۶۰۲۱۳۰۰۳ نزد بانک صادرات بنام شرکت سیمان یاسوج پرداخت و رسید آن به شرح مندرج در اسناد تحویل گردد.

– زمان اخذ اسناد: از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۰۵  می باشد.

– زمان تحویل اسناد: از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۰۵  می باشد.

– جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت شرکت سیمان یاسوج www.yasujcement.ir مراجعه نمائید.

– در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۷۴۳۳۲۶۲۲۰۱ یا ۰۹۱۷۱۴۱۷۴۰۳ تماس بگیرید.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.