آگهی مزایده عمومی نوبت اول به شماره ۲۲۲-۹۹

آگهی مزایده عمومی نوبت اول به شماره ۲۲۲-۹۹

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد تعدادی دستگاه خودپرداز ATM سالنی و دیواری نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرایط شرکت در مزایده:

۱- اسناد مزایده در ازای واریز مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال)  به شماره شبای شرکت نزد بانک رفاه کارگران شعبه پاسداران IR81 0130 1000 0000 0292 6223 63   تحویل خواهد شد،  اصل فیش واریزی (زمان دریافت اسناد ) بایستی تحویل محل فروش اسناد مزایده گردد.

۲- اسناد و مدارک مزایده با ارائه مدارک شناسایی معتبر و یا به نماینده متقاضی با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

۳- تاریخ تهیه اسناد مزایده از ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ لغایت ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰  می باشد.

۴- نشانی محل تهیه اسناد مزایده: تهران خیابان پاسداران خیابان شهید حجت سوری پلاک ۵ طبقه۵ غربی

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه موردنیاز متقاضیان در اسناد مزایده مندرج است.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.