آگهی مزایده فروش ضایعات آهن آلات ، آلومینیوم و سرب (باتری فرسوده) موجود در سطح شرکت و تفکیک آن، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی

آگهی مزایده فروش ضایعات آهن آلات ، آلومینیوم و سرب (باتری فرسوده) موجود در سطح شرکت و تفکیک آن، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره)

در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی جهت شناسایی خریدار واجد شرایط نسبت به ضایعات آهن آلات ، آلومینیوم ، ضایعات باتری فرسوده(سرب) موجود در سطح شرکت به صورت تفکیک اقدام نماید. از متقاضیان حضور در مزایده دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ به آدرس : تهران اتوبان قم – فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)  قسمت بار هوایی – مقابل گمرک فرودگاه  واحد تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن: ۸-۵۵۶۷۸۴۱۴ داخلی ۳۳۳ – ۱۲۷

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.