آگهی مناقصه اجاره دو دستگاه مینی بوس  مدل بالا (ترجیحا هیوندا) و یا دو دستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل شرکت سیمان یاسوج

آگهی مناقصه اجاره دو دستگاه مینی بوس  مدل بالا (ترجیحا هیوندا) و یا دو دستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد ازطریق برگزاری مناقصه اجاره دو دستگاه مینی بوس  مدل بالا (ترجیحا هیوندا) و یا دو دستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل راطبق شرایط مندرج در اسناد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذاجهت اخذ اسناد مناقصه از کلیه اشخاص واجدشرایط،دعوت بعمل می آید.

  • شرایط اخذ مناقصه: پرداخت مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۱۳۲۶۰۲۱۳۰۰۳ نزد بانک صادرات شعبه یاسوج بنام شرکت سیمان یاسوج
  • زمان اخذ وتحویل اسناد مناقصه : از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ می باشد.

– پرداخت هزینه چاپ آگهی های مناقصه در روزنامه های کشور بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

– کلیه پرسنل مشغول بکار در کارخانه سیمان یاسوج اعم ازنیروهای شرکتی وقراردادی حق شرکت در مناقصه را ندارند،ودرصورت شرکت در مناقصه به اسنادتحویلی آنها ترتیب اثر داده نمی شود.

  • ضمناً: پرداخت کلیه کسورات قانونی (طبق مفاد قرارداد) بر عهده برنده مناقصه می باشد.

         نشانی اخذ اسناد مناقصه:سایت سیمان یاسوج یا ادرس: یاسوج -کیلومتر۲۵جاده یاسوج -گچساران– کارخانه سیمان یاسوج واحدتامین وتدارکات.  تلفن :  ۰۷۴۳۳۲۶۲۵۲۰

-لطفا پاکات تکمیلی شرکت در مناقصه تحویل مدیر حراست سیمان یاسوج گردد.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.