آگهی مناقصه ایاب و ذهاب شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری ( پگاه )

آگهی مناقصه ایاب و ذهاب شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری ( پگاه )

شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه در نظر دارد:

تاٌمین سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط مناقصه و با رعایت کامل شرایط مورد نظر به پیمانکاران واج شرایط واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر که در این زمینه فعالیت مینمایند دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی همه روزه به استثنای روزهای تعطیل و با همراه داشتن معرف نامه کتبی ممهور به مهر شرکت به نشانی کیلومتر ۴۵ بزرگراه تهران قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار سروستان گل سرخ ۹ تلفن: ۵۶۲۳۲۶۵۱ واحد دبیرخانه مراجعه و پس از اخذ شرایط مناقصه پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ به واحد دبیرخانه به نشانی فوق تسلیم و در مقابل رسید دریافت نمایند تاریخ گشایش پاکتها ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ بود.

شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.