آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا درنظر دارد پیمانکارتامین نیروی انسانی خود را جهت تامین ۲۳ نفراز طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید

لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (مورد تایید و صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) که دارای حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط (طبق مستندات) در زمینه تامین نیروی انسانی دعوت می گردد جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به امور اداری شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

۱-  قیمت اسناد مناقصه مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) می باشد که بایستی به حساب شماره ۳۰۰۱۴۵۴۷۰ بانک رفاه کارگران شعبه پاسداران بنام شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا واریز گردیده و رسید آن تحویل محل فروش اسناد مناقصه گردد.

۲- اسناد و مدارک مناقصه با ارائه مدارک شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی (مهر و امضاء مجاز) از تاریخ آگهی لغایت ساعت ۱۶  مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تحویل خواهدگردید.

۳- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۱.۶۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۴- نشانی محل تهیه اسناد مناقصه : تهران خیابان پاسداران خیابان شهید حجت سوری پلاک ۵ طبقه ۷ غربی امور اداری.

۵- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۶۶۵۳۲۶۶ داخلی ۲۷۰۳ تلفن همراه ۰۹۱۲۴۵۸۹۸۹۳ آقای بلالک.تماس حاصل نمایید.

۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.