آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی پرسنل شرکت گلف اجنسی

آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی پرسنل شرکت گلف اجنسی

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان خود به همراه خانواده ، در قالب مناقصه واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد مناقصه و ارسال پاکتها: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

محل دریافت اسناد مناقصه: تهران، بلوار میرداماد، بین نیل و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۴۹، کد پستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۶۳ . تلفن: ۲۲۲۵۴۷۵۲ داخلی ۲۰۳ و ۲۰۶

تاریخ و محل بازگشایی پاکتها: یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت گلف اجنسی ایران به آدرس تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت شمال و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۴۹ کد پستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۶۳.

مبلغ خرید اسناد: مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شبا شماره ۸۹۰۲۲۰۰۳۱۳۰۳۱۱۵۷۲۸۲۶۹۰۰۱ IR نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی مختار می باشد.

کلیه هزینه های مربوط به نشرآگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دریافت اسناد مناقصه، منوط به ارائه معرفی نامه معتبر می باشد

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.