تعیین تکلیف حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی با سازمان اموال تملیکی

تعیین تکلیف حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی با سازمان اموال تملیکی

 

حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، در جلسه مشترک دکتر حسن تاجیک ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و حمیدرضا کیامنفرد،مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با  عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص حسابهای فی مابین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که سال ها معطل مانده بود تعیین تکلیف شد.

این جلسه که با حضور محسن محمدی معین ، عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا برگزار شد پس از شناسایی موارد اختلافی این سازمان با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مقرر شد کلیه موارد توسط کارگروهی که تعیین شد حل و فصل گردد.

همچنین به منظور تعیین مسیر راه همکاری مشترک شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تاریخ این توافق مقرر شد نسبت به تدوین نقشه راه و شیوه نامه همکاری که به تأیید طرفین برسد، اقدام شود.

 

 

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.