توضیحات
در صورتیکه بر روی نام هر یک از شرکت ها کلیک شود توضیحات مربوط به آن شرکت نمایش داده خواهد شد.
این گزارش به تدریج تکمیل و در فواصل زمانی مشخص به روزرسانی خواهد شد.
برای آگاهی از بخشنامه چگونگی تعیین حقوق و مزایا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه اینجا را کلیک نمایید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از شرکت‌های زیر می‌توانید صفحه مخصوص آن را از اینجا بیابید.

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۵

» موضوع فعالیت : هلدینگ تخصصی در حوزه صنعت و معدن، حمل و نقل، گردشگری

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه ‏گذاری آتیه صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حسن تاجیک مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره دکتری
سید علیرضا میر نیا عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت صنعتی
علیرضا بیگدلی  رئیس هیات مدیره لیسانس مهندسی شیمی
ابراهیم سوزنچی کاشانی عضو هیات مدیره دکتری سیاستگذاری علم و فناوری
عباس باباگلزاده گشتلی عضو هیات مدیره فوق لیسانس علوم اقتصادی

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

شرکت‌های مدیریتی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۴

» موضوع فعالیت : سرمایه گذاری و اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حبیب رضا هادیان ۱۳۴۴/۰۹/۱۳ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره لیسانس مدیریت صنعتی
علی ارضی فرد ۱۳۴۷/۰۹/۰۱ عضو هیات مدیره لیسانس مدیریت امور فرهنگی
ابراهیم نجفی ۱۳۶۶/۰۵/۱۲ عضو هیات مدیره فوق لیسانس حسابداری
سید علی حسینی ۱۳۵۴/۱۰/۲۸ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس حسابداری

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۶۰,۰۰۰ ۶۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۶۶۸۴۷ ۷۱۶۹۵
بدهی میلیون ریال ۱۱۲۴۵۲ ۱۳۲۲۸۸
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۱۰۵۶۰۵ -۱۲۰۵۹۳
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۵۰۴۴۱ ۶۰۷۹۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۱۶۱۹۱ -۱۴۹۸۸
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۳۲ -۲۵%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۳۶ ۲۵%
تعداد پرسنل نفر ۵۲ ۵۱

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۸

» موضوع فعالیت : سرمایه گذاری در سهام شرکتها، خرید و فروش سهام

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
علیرضا نصیری ۱۳۴۷/۰۸/۳۰ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره دکتری P.H.D مدیریت فناوری اطلاعات
میراحد حسینی ۱۳۴۰/۰۶/۰۲ عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی
آیدین مولازاده ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ رئیس هیات مدیره دکتری حرفه ای / عمومی دامپزشکی
سید محمد محسنی راد ۱۳۶۴/۰۶/۰۸ عضو هیات مدیره لیسانس الهیات ومعارف- فقه ومبانی حقوقی اسلامی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۴۷,۳۶۰ ۲۴۷۳۶۰
دارایی میلیون ریال ۸۵۲۱۷۸ ۹۲۶۰۲۰
بدهی میلیون ریال ۵۷۵۸۴۲ ۶۰۶۲۳۰
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۴۱۹۵ ۴۷۶۴۹
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۷۸۷۸ ۴۷۳۶۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۳۶۶۴ ۴۳۹۴۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۴۷ ۹۳%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۱ ۱۴%
تعداد پرسنل نفر ۱۱ ۱۱

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۳۶
» موضوع فعالیت : بازرگانی

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت و توسعه ملی (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
عباسعلی روئین تن ۱۳۴۵/۰۶/۰۱ مدیر عامل و عضو هیات مدیره دکترا علوم اقتصاد
عباس علائی نوین ۱۳۵۳/۰۲/۲۰ رئیس هیات مدیره دکترا علوم آناتومی/دامپزشکی
علی بخت آور ۱۳۵۴/۰۶/۱۱ نایب رئیس هیات مدیره دکترا مدیریت کسب و کار

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱,۱۰۰ ۱۱۰۰
دارایی میلیون ریال ۲۸۳۹۸ ۴۳۷۰۳
بدهی میلیون ریال ۲۲۹۲۵ ۳۱۱۰۹
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۴۲۵۷ ۱۱۳۷۸
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۲۰۰۷۲ ۲۷۷۷۲
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۳۸۹۵ ۱۰۹۵۲
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۱۹ ۳۹%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۷۱ ۸۷%
تعداد پرسنل نفر ۱۱ ۸

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۳۹
» موضوع فعالیت : فروشنده عمده محصولات تولیدی عضو گروه صنعتی ملی و سایر شرکتها

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت کفش ملی (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
آقامعلی سلطانی ۱۳۵۲/۰۱/۰۴ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره
مهدی مجیدی ۶۳/۰۴/۰۵ عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علیرضا موثقی ۱۳۵۴/۰۱/۲۸ رئیس هیات مدیره کارشناسی مهندسی تکنولوژی

جدول خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰۶,۲۵۰ ۱۰۶۲۵۰
دارایی میلیون ریال ۱۸۴۹۸۰۸ ۲۴۲۴۱۲۵
بدهی میلیون ریال ۱۸۱۶۱۲۸ ۲۲۷۰۳۹۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۸۳۳۲۷ ۳۶۷۲۷
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۴۸۱۲۱۶ ۱۹۴۱۸۲۴
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۹۵۳۷۳ ۱۵۶۸۳۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۶ ۸%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۲۸۳ ۱۰۲%
تعداد پرسنل نفر ۶۳۵ ۶۳۵

» دانلود صورت های مالی

 

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰۶,۲۵۰ ۱۰۶۲۵۰
دارایی میلیون ریال ۱۸۴۹۸۰۸ ۲۴۲۴۱۲۵
بدهی میلیون ریال ۱۸۱۶۱۲۸ ۲۲۷۰۳۹۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۸۳۳۲۷ ۳۶۷۲۷
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۴۸۱۲۱۶ ۱۹۴۱۸۲۴
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۹۵۳۷۳ ۱۵۶۸۳۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۶ ۸%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۲۸۳ ۱۰۲%
تعداد پرسنل نفر ۶۳۵ ۶۳۵

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۹

» موضوع فعالیت : خرید، فروش، فرآوری و توزیع شیر و انواع فرآورده های شیری به صورت فله و بسته بندی شده

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
عبداله قدوسی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت
سید جواد میر بابایی نایب رئیس هیات مدیره دکتری عمران
محمد رضا ویژه عضو هیأت مدیره دکتری حقوق عمومی
ولی ملکی رئیس هیات مدیره
مالک الهی عضو هیأت مدیره دکتری مدیریت بازرگانی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال
تعداد پرسنل نفر
بدهی میلیون ریال
سود (زیان) انباشته میلیون ریال
سرمایه میلیون ریال ۱۴۰۰۰۰
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد
دارایی میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۲/۱۱/۲۳

» موضوع فعالیت : ۱-سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تهیه و تولید و فروش انواع شیر خشک نوزاد و صنعتی، غذا و مکمل های غذایی و ورزشی و سایر محصولات پودری و مواد اولیه .
۲-سرمایه گذاری و مشارکت در تهیه، تولید و فرآوری شیر و تبدیل آن به انواع مواد و فرآورده های شیری و فروش آنها.
۳-سرمایه گذاری و مشارکت در تهیه و بسته بندی آب معدنی و سایر نوشیدنی ها.
۴-اعطای نمایندگی شرکت در داخل و خارج کشور.
۵-اخذ نمایندگی های شرکت های داخلی و خارجی.
۶-انجام کلیه اموری که در جهت حفظ منافع سهامداران لازم بوده و مغایر با قوانین جاری کشور نباشد.
۷-سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه واردات و صادرات ماشین آلات، مواد اولیه و مواد غذایی.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
میئم اعتدال پور عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حقوق عمومی
محمد یاراحمدی رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حمید خدایی نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کارشناسی صنایع غذایی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۴۰۰,۰۰۰ ۸۹۷۹۰۲
دارایی میلیون ریال ۶۸۵,۴۴۰ ۹۱۴۲۵۶
بدهی میلیون ریال ۵۶۱,۷۰۱ ۲۴۷۱۲۳
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۷۶,۲۷۴- -۲۱۳۳۵۸
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۲۸۹,۱۱۳ ۵۷۰۲۷۵
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۷,۲۶۴ ۶۲۹۱۶
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۶ ۱۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۱۴ ۹%
تعداد پرسنل نفر ۱۳۳ ۱۲۴

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۶/۲۴

» تهیه و تولید کلیه نیازمندیها و ملزومات بسته بندی فرآورده های شیری و صنایع همگون از مبانی داخلی و خارجی و توضیع و فروش به خریداران و مصرفکنندگان اعم از داخلی و خارجی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
غلامرضا زینلی رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری
محمد سیاح مرکبی عضو هیأت مدیره کارشناسی مهندسی برق قدرت
علیرضا دمیر چی نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کارشناسی عمران
سید رضا سیدی عضو هیأت مدیره کارشناسی IT

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰۰ ۲۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۶۲۴,۸۴۷ ۸۷۳۸۲۴
بدهی میلیون ریال ۴۸۶,۰۸۹ ۵۳۶۳۹۳
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۷۲,۷۵۸ ۱۳۱۴۳۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۱۳۰,۳۰۴ ۱۵۱۸۴۰۵
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۷۶,۳۹۰ ۱۱۸۶۷۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۷ ۸%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۵۵ ۳۵%
تعداد پرسنل نفر ۲۲۹ ۲۵۵

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۳/۲۷

» موضوع فعالیت : شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران یکی از شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران (پگاه) می باشد که در راستای اهداف و سیاستهای نوین توسعه اقتصادی کشور ، تسریع در تأمین مواد اولیه، بسته بندی و ماشین آلات ایجاد شد.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حمید رضا سمیعی پاقلعه ۱۳۴۶/۱۱/۸ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی کشاورزی
علیرضا طبخ پز سرابی ۱۳۵۳/۶/۵ رئیس هیأت مدیره کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مریم اسدی ۱۳۴۷/۵/۱۳ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد MBA
مرتضی رضایی ۱۳۶۰/۲/۲۵ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
یغمور قلی زاده ۱۳۳۸/۵/۲۳ عضو هیأت مدیره کارشناسی حقوق بین الملل

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۸۲,۸۰۰ ۳۷۰۴۲۵
دارایی میلیون ریال ۳,۱۵۶,۹۳۴
بدهی میلیون ریال ۲,۷۱۹,۸۸۳
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۳۵,۹۷۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۵,۴۵۰,۲۴۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۲۱۹,۹۷۴
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۴
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۵۰
تعداد پرسنل نفر ۶۷ ۸۲

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۹۱/۰۲/۱۱

» موضوع فعالیت : خرید، فروش ، فرآوری و توزیع شیر و انواع فرآورده های شیری به صورت فله و بسته بندی شده ، واردات و صادرات شیر و کلیه فرآورده های شیری ، کمک به افزایش کیفیت شیر در سطح کشور، تاسیس واحدهای جدید مرتبط با موضوع آیین ماده و توسعه واحدهای موجود به صورت مرتبط و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور .

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
علی حیدری ۱۳۴۶/۱/۱ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد روابط بین الملل
مجتبی ابراهیمی زرندی ۱۳۶۰/۱۲/۱۸ عضو هیأت مدیره کارشناسی مهندسی صنایع
داود خسروی ۱۳۴۸/۷/۱ نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل دکتری DBA
حسین رهبری ۱۳۶۶/۶/۱۳ عضو هیأت مدیره دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
سعید عبدالهی نژاد ۱۳۵۳/۵/۶ عضو هیأت مدیره دکتری DBA

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۸۰,۰۰۰ ۸۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱,۲۹۰,۹۹۴ ۳۰۰۵۸۸۸
بدهی میلیون ریال ۱,۲۰۳,۱۶۴ ۲۹۰۸۵۱۸
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۷,۴۰۰ ۱۶۰۹۳
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۱,۱۷۰,۰۶۰ ۱۵۸۸۵۳۱۵
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۰۹,۴۲۲ ۱۵۱۴۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۱ ۰%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۱/۲۵ ۱۶%
تعداد پرسنل نفر ۶۵۳ ۹۳۱

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

گزارش افزایش سرمایه سال ۱۳۹۹

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۴/۱۷

» موضوع فعالیت : ۱- احداث دامداری و دامپروری، مرغداری و پرورش آبزیان ۲- احداث کارخانه تولید محصولات جانبی دامداری، دامپروری، مرغداری و پرورش آبزیان ۳- احداث کارخانه فرآوری شیر و محصولات لبنی و غذایی۴- تولید علوفه و خوراک دام و طیور ۵- مدیریت و ارائه خدمات مشاوره در امور دامداری، مرغداری و پرورش آبزیان، فرآوری شیر و محصولات لبنی و غذایی ۶- سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه واردات و صادرات و تامین مواد و ملزومات و محصولات مورد نیاز دامداری، دامپروری، مرغداری و پرورش آبزیان و محصولات لبنی و غذایی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
موید کوچک زاده ۱۳۴۵/۹/۲۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی مهندسی دامپروری
علی خلیلی ۱۳۴۷/۱/۱۷ عضو هیأت مدیره کارشناسی صنایع غذایی
مجید کهن زاد ۱۳۶۱/۱/۱۴ عضو هیأت مدیره کارشناسی حسابداری
حمیید رضا شادمانی ۱۳۴۶/۵/۶ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
روزبه کوشکی ۱۳۵۹/۲/۲۰ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۳۸۷۱۰
دارایی میلیون ریال ۹۷۸,۳۸۴ ۲۱۸۱۴۲۴
بدهی میلیون ریال ۶۵۵,۷۳۰ ۵۱۷۳۷۸
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۷۸,۰۶۹ ۱۰۴۹۲۹۹
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۰۱,۳۲۸ ۹۴۳۷۰۲
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۲۹,۲۸۹ ۱۰۱۹۹۴۴
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۱/۲۸ ۱۰۸%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۴۰ ۶۱%
تعداد پرسنل نفر ۱۶۷ ۱۷۷

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۳

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن، آبمیوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حشمت اله بهرامی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
اردشیر قادر احمدی رئیس هیأت مدیره کارشناسی صنایع غذایی
محمد مراد سپهوندی عضو هیأت مدیره کارشناسی مدیریت بازرگانی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۸۰,۰۰۰ ۲۱۱۸۵۳
دارایی میلیون ریال ۵۴۰,۸۷۹ ۱۰۶۹۳۱۹
بدهی میلیون ریال ۴۳۴,۵۵۶ ۷۷۵۰۵۵
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۸,۳۲۳ ۷۴۴۱۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۲۸۴,۸۰۳ ۲۰۴۵۲۶۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۶,۲۰۱ ۶۰۰۸۸
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۱ ۳%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۱۵ ۲۰%
تعداد پرسنل نفر ۲۱۰ ۲۱۰

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۰/۰۸/۱۷

» موضوع فعالیت : تولید فرآورده های لبنی شامل : پنیر uf بابسته بندی حلب ولیوان ،ماست ،دوغ ،شیر پاستوریزه (با نام تجاری براکوه و هرروز)وچیتاب

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
علی تقوی ۱۳۵۰/۱۰/۱۲ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی مدیریت بازرگانی
اسماعیل حکمتیان ۱۳۵۰/۱۱/۶ رئیس هیأت مدیره معادل لیسانس فقه و مبانی حقوق
جلال غفوری کاخکی ۱۳۶۳/۴/۱ عضو هیأت مدیره کارشناسی حسابداری

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۴۵,۰۰۰ ۴۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۹۴,۳۷۵ ۱۴۱۹۳۲
بدهی میلیون ریال ۶۹,۵۶۰ ۱۱۵۱۸۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۰,۲۹۵- -۱۶۷۴۶
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۲۳۱,۴۶۷ ۳۶۶۹۲۱
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۲,۹۴۴ ۵۴۲۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۱ ۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۱۲ ۲۰%
تعداد پرسنل نفر ۳۹ ۳۸

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۵/۰۱

» موضوع فعالیت : الف- موضوعات اصلی:
۱/۲) تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن ، آبمیوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.
۲/۲) مبادرت به هر گونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران .
ب- موضوعات فرعی:
۳/۲) تاسیس شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور توسعه فعالیتهای شرکت در کلیه بخشهای اقتصادی.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
جعفر خلیلی ۱۳۵۷/۹/۱۶ نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد کشاورزی
محمد حسین معصومی ۱۳۴۳/۱۲/۱۵ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علی اعتدادی ۱۳۵۷/۲/۵ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۶۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۴۳۳,۸۳۰ ۷۱۵۲۳۹
بدهی میلیون ریال ۲۵۲,۸۰۰ ۴۶۱۴۳۵
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۵۲,۴۵۶ ۴۳۲۳۸
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۴۲۱,۱۴۴ ۱۹۷۱۶۰۶
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۵۱,۴۸۸ ۳۹۸۴۰
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۴ ۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۲۸ ۱۶%
تعداد پرسنل نفر ۱۹۰ ۲۰۳

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۴/۲۸

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
امیر کلامی فرد ۱۳۴۷/۷/۱ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی علوم تغذیه
حسین نوحه خوانی ۱۳۵۲/۳/۲۶ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد MBA
محمد حسین عباسی ۱۳۶۰/۸/۱۵ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت مالی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۴۰,۰۰۰ ۴۴۱۸۷۵
دارایی میلیون ریال ۵۰۱,۱۵۵ ۹۸۰۶۰۵
بدهی میلیون ریال ۳۶۰,۳۱۲ ۴۴۲۷۱۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۵۲,۸۴۳ ۸۴۶۰۵
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۱۸۶,۹۵۱ ۱۹۲۵۵۶۶
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۵۲,۷۹۱ ۷۵۵۲۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۴ ۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۳۷ ۱۴%
تعداد پرسنل نفر ۱۶۵ ۱۶۵

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۵/۳۰

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
سید وحید وحیدی ۱۳۴۷/۴/۲۳ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری
محمد مهدی عزیزی ۱۳۶۱/۲/۴ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد کشاورزی
نصراله جعفرزاده ۱۳۴۷/۶/۱۰ عضو هیأت مدیره کارشناسی مهندسی کشاورزی
سید جعفر میر ۱۳۴۱/۱۱/۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد MBA
غلامرضا بصیرزاده ۱۳۳۳/۸/۹ رئیس هیأت مدیره کارشناسی مدیریت بازرگانی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰ ۱۴۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱,۸۸۵,۱۰۴ ۳۰۷۵۲۱۵
بدهی میلیون ریال ۱,۵۷۸,۵۹۴ ۲۸۲۵۹۱۲
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۵۲,۵۱۰ ۹۵۳۰۳
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۵,۴۴۶,۶۱۴ ۹۲۶۵۵۹۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۶۲,۴۹۵ ۱۳۶۶۵۲
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۳ ۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۵۳ ۵۵%
تعداد پرسنل نفر ۴۹۶ ۸۶۶

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۴/۲۰

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
سید حسین موسوی ۱۳۵۵/۶/۲۰ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حمید رضا زرنژاد ۱۳۵۱/۶/۱۲ عضو هیأت مدیره کارشناسی برق و الکترونیک
رحیم پور محمد ۱۳۵۸/۷/۱ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد MBA

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۳۶۱,۰۰۰ ۳۶۱۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۷۱۱,۰۴۲ ۷۷۶۹۸۹
بدهی میلیون ریال ۵۲۱,۲۳۱ ۵۷۰۰۸۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۷۸,۱۸۹- -۱۶۱۰۹۲
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۰۰۸,۲۳۴ ۱۷۱۸۳۴۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۳۵,۹۲۸- ۶۱۵۴۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۰/۰۴ ۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۰/۱۹ ۳۰%
تعداد پرسنل نفر ۲۲۷ ۲۱۳

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۲/۱۲/۲۴

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
موسی اسماعیل زاده ۱۳۴۶/۶/۳۰ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد صنایع
رضا کریم نژاد ۱۳۶۰/۶/۲ رئیس هیأت مدیره کارشناسی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
حسن بیتا ۱۳۴۵/۵/۱۴ عضو هیأت مدیره کارشناسی مدیریت صنعتی
علی ثباتی ۱۳۵۰/۳/۹ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
سعید حسن زاده ویشکی ۱۳۴۷/۶/۲۰ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۵۸۱,۷۵۰ ۸۵۵۴۲۱
بدهی میلیون ریال ۳۱۰,۲۵۱ ۵۴۹۹۹۰
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۶۳,۱۷۵ ۹۳۳۱۰
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۲۵۱,۷۰۶ ۱۷۱۳۶۳۴
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۶۲,۴۷۶ ۷۵۹۳۲
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۵ ۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۲۳ ۲۵%
تعداد پرسنل نفر ۲۰۲ ۲۱۵

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۲/۱۲/۱۸

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
مسعود شهنام نیا ۱۳۴۴/۳/۲۷ رئیس هیأت مدیره کارشناسی حسابداری
سید جلال الدین حسینی ۱۳۵۱/۶/۲۲ عضو هیأت مدیره دکتری مدیریت کسب و کار
مهدی شجاع الدینی ۱۳۶۴/۵/۱۷ عضو هیأت مدیره کارشناسی کشاورزی
احسان حشمت زاده ۱۳۶۲/۵/۲۲ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری
محمد بزم آرا ۱۳۴۹/۲/۲۸ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۵۹۸۰۴
دارایی میلیون ریال ۱,۶۶۰,۵۱۹ ۲۱۷۲۱۶۵
بدهی میلیون ریال ۱,۲۴۶,۵۴۵ ۱۷۴۲۴۰۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۹۳,۹۷۴ ۱۶۰۵۸۵
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۳,۸۲۶,۹۱۶ ۵۲۰۵۰۲۱
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۴۹,۲۶۹ ۱۱۳۶۶۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۴ ۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۳۶ ۲۶%
تعداد پرسنل نفر ۴۴۴ ۱۷۷

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۹/۱۱

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
مهرنوش امجدی گلپایگانی ۱۳۴۴/۱/۱ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی علوم تغذیه و فرآورده های غذایی
محمد رضا سهرائی ۱۳۴۵/۲/۱۵ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد صنایع غذایی
مهناز خدایی ۱۳۵۰/۱/۱ عضو هیأت مدیره دکتری مدیریت کسب و کار
حمید غفوریان ۱۳۵۵/۹/۷ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری
روح اله خواجه تراب ۱۳۴۶/۱۱/۱۲ عضو هیأت مدیره دکتری DBA

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۸۰۲,۲۵۴ ۱۱۹۸۵۱۴
بدهی میلیون ریال ۵۳۸,۹۲۹ ۹۸۰۶۴۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۳۱,۳۲۵ ۱۱۶۱۶۶
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۴۹۳,۱۷۳ ۱۹۸۵۵۰۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۷۶,۰۵۵ ۸۲۹۷۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۵ ۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۲۹ ۳۸%
تعداد پرسنل نفر ۲۳۶ ۲۴۲

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۴/۱۸

» موضوع فعالیت : تهیه تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن به صورت فله و بسته بندی و کمک به افزایش کیفیت شیر در کشور

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
شهریار دبیریان ۱۳۴۲/۹/۳۰ رئیس هیأت مدیره دکتری کنترل و بهداشت مواد غذایی
روح اله محمدی ۱۳۶۰/۱۲/۱۳ نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی مدیریت بازرگانی
محمد کاظم پیام ۱۳۵۳/۴/۱۰ سرپرست و عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۱۵,۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۶۵۴,۳۱۲ ۷۱۷۷۱۷
بدهی میلیون ریال ۵۰۳,۸۲۵ ۴۰۶۳۵۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۴,۰۵۸ ۳۳۴۸۸
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۲۷۸,۵۲۹ ۱۷۳۳۴۸۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۳۴,۲۳۴ ۲۸۹۳۲
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۳ ۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۲۳ ۹%
تعداد پرسنل نفر ۱۹۸ ۲۰۱

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۲/۰۳/۲۱

» موضوع فعالیت : تهیه تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن - آب میوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
امیر عباس علاقه بندان ۱۳۴۸/۱/۱ رئیس هیأت مدیره کارشناسی حسابداری
محمود احمدلو ۱۳۴۷/۱۱/۱ عضو هیأت مدیره دکتری حقوق خصوصی
یداله رحمانی فضلی ۱۳۶۰/۶/۳۱ عضو هیأت مدیره کارشناسی علوم و صنایع غذایی
فرزاد ترابی ۱۳۵۵/۶/۳۰ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری
رحمان پارسیان مهر ۱۳۵۲/۴/۱۲ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی مهندسی صنایع

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱,۱۰۹,۳۹۶ ۱۳۹۸۰۱۶
بدهی میلیون ریال ۷۷۱,۵۹۰ ۹۸۳۰۶۹
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۲۰,۱۱۴ ۲۱۱۵۸۵
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۲,۱۶۵,۰۲۰ ۲۸۵۹۹۵۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۰۲,۶۰۷ ۱۷۳۷۷۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۵ ۶%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۳۰ ۴۲%
تعداد پرسنل نفر ۲۹۶ ۳۰۳

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۳/۰۶/۰۷

» موضوع فعالیت : تهیه تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن - آب میوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه و بهمچنین صادرات و واردات کالاهای مجاز در چهاچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و ...

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
احد فلاحی ۱۳۵۳/۳/۳۰ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حقوق
علی یعقوبی ۱۳۵۳/۶/۲۰ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(بازاریابی)
مصطفی بختیاری ۱۳۵۷/۳/۱۸ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مهدی مهرداد ۱۳۵۹/۱/۲ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد روابط بین الملل
کریم محمود شایان ۱۳۴۹/۱/۱۲ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی شیمی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱,۲۰۸,۹۴۹ ۱۸۰۳۱۸۲
بدهی میلیون ریال ۹۱۷,۸۸۰ ۱۴۵۰۰۶۶
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۷۱,۰۶۹ ۷۱۷۶۴۹
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۳,۲۵۲,۵۹۳ ۴۱۳۹۱۲۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۷۰,۶۷۱ ۶۹۴۵۸۰
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۲ ۱۷%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۲۴ ۱۹۷%
تعداد پرسنل نفر ۲۳۷ ۲۳۸

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۱/۰۳/۱۶

» موضوع فعالیت : تهیه تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن - آب میوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه و بهمچنین صادرات و واردات کالاهای مجاز در چهاچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و …

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
سید فضل اله قریشی ۱۳۵۰/۹/۲ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد کشاورزی
جمال بحری ثالث ۱۳۵۲/۶/۱ رئیس هیأت مدیره دکتریی تخصصی حسابداری
محمد اخلاقی اولقی ۱۳۵۰/۶/۲۷ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
احمد رضا پارسای چیرانی ۱۳۵۰/۷/۱ عضو هیأت مدیره دکتری DBA
روح اله عابدی ۱۳۴۶/۶/۲ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱,۱۶۱,۸۶۴ ۱۵۰۲۴۱۵
بدهی میلیون ریال ۶۴۴,۴۵۴ ۸۸۱۶۹۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۸۵,۶۹۸- ۲۱۹۵۲
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱,۹۰۶,۳۸۵ ۳۰۵۵۲۴۵
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۵۵,۰۳۴ ۱۰۸۵۳۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۳ ۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۱۱ ۱۷%
تعداد پرسنل نفر ۱۸۴ ۱۹۵

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۸۲/۱۱/۲۶

» موضوع فعالیت : خرید فروش فرآوری و توضیع شیر و انواع فراورده های شیری به صورت فله و بسته بندی شده - واردات و صادرات شیر و کلیه فراورده های آن کمک به افزایش کیفیت شیر در سطح کشور - برقراری ارتباط عملی و فنی و تحقیقاتی با مراکز داخلی و خارجی مرتبط با صنعت شیر و …

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
ناصر شجاعی ۱۳۴۳/۹/۱ رئیس هیأت مدیره دکتریی حرفه ای دامپزشکی
حبیب اله فاضل فلاورجانی ۱۳۴۹/۷/۱ عضو هیأت مدیره کارشناسی مهندسی کشاورزی
مجید نادری لجبین ۱۳۵۳/۱۰/۲۴ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
اسماعیل الالی ۱۳۴۸/۵/۲۸ عضو هیأت مدیره کارشناسی حسابداری
محمد مهدی گرجی ۱۳۵۳/۱/۱ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۹۴۱,۲۴۹ ۱۶۰۴۱۷۰
بدهی میلیون ریال ۵۵۱,۰۷۶ ۱۱۲۷۸۶۹
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۵۸,۱۷۳ ۲۹۵۳۰۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۲,۲۸۰,۷۵۲ ۳۷۴۳۱۶۲
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۲۰۱,۴۲۵ ۲۲۵۸۰۶
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۹ ۶%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۵۲ ۴۷%
تعداد پرسنل نفر ۲۶۳ ۲۵۸

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۷۰/۰۷/۰۶

» موضوع فعالیت : تهیه تولید و توزیع مواد لبنی آب میوه و سایر فراورده های غذایی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
عبداله کاشانی زاده ۱۳۵۱/۶/۲۰ مدیرعامل و نائب رییس هیأت مدیره کارشناسی مهندسی کشاورزی(علوم دامی)
محمد رضا صادقی ۱۳۴۸/۷/۱ عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری
علی بابایی ۱۳۵۲/۶/۳۰ رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت
منصور بنایی زاده ۱۳۴۳/۱/۲۰ نماینده بخش خصوصی کارشناسی مدیریت گرایش بازرگانی
جعفر عندلیب ۱۳۴۷/۱۱/۱ عضو هیأت مدیره کارشناسی علوم و صنایع غذایی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۸۴,۰۰۰ ۸۳۵۸۲۰
دارایی میلیون ریال ۱,۸۳۳,۱۹۹ ۳۴۹۸۳۹۶
بدهی میلیون ریال ۱,۳۰۹,۴۶۰ ۲۱۷۴۴۱۷
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۷۷,۲۳۰ ۴۶۵۵۰۷
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۴,۵۱۱,۸۵۸ ۹۲۱۱۸۴۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۲۷۵,۰۷۹ ۴۰۶۱۱۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰/۰۶ ۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۵۳ ۳۱%
تعداد پرسنل نفر ۴۸۹ ۵۱۰

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس :

» موضوع فعالیت : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حامد امینی مصلح آبادی ۱۳۶۴/۰۹/۲۹ مدیرعامل و نائب رییس هیأت مدیره فوق لیسانس مدیریت صنعتی
ناصر غفاری ۱۳۵۶/۰۴/۲۳ عضو هیات مدیره لیسانس مدیریت صنعتی
چنگیز قدم پور ۱۳۵۰/۰۵/۰۴ عضو هیات مدیره فوق لیسانس محیط زیست
احمد صدیقی پاشاکی ۱۳۵۱/۰۱/۰۱ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس جامعه شناسی
مهدی دولت آبادی فراهانی ۱۳۵۶/۰۶/۲۹ عضو هیات مدیره فوق لیسانس علوم سیاسی روابط بین الملل

خلاصه وضعیت مالی شرکت

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۱

» موضوع فعالیت : تولید کاشی و سرامیک

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آپادانا سرام (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
علی بابایی ۱۳۵۲/۰۶/۳۰ مدیر عامل فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
سعید موذنی ۱۳۵۱/۰۴/۲۶ عضو هیات مدیره لیسانس شیمی
مهرزاد پورکریم ۱۳۵۳/۰۱/۰۹ عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی استخراج معدن
اردشیر امینی ۱۳۴۷/۰۴/۱۲ عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی
جدول خلاصه وضعیت مالی شرکت
شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱,۴۷۰,۲۵۵ ۱۴۷۰۲۵۴
دارایی میلیون ریال ۳۷۶۳۴۲۵ ۳۶۰۱۹۰۶
بدهی میلیون ریال ۱۶۵۲۸۵۹۰ ۱۸۸۰۱۴۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۱۴۲۳۵۸۴۷ -۱۶۴۲۹۱۷۳
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۸۴۸۳۲۶ ۷۱۸۴۷۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۳۰۲۴۳۴۱ -۲۴۳۵۴۸۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۳۵۷ -۳۳۹%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۲۴ ۱۶%
تعداد پرسنل نفر ۷۸۰ ۷۴۱

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱,۴۷۰,۲۵۵ ۱۴۷۰۲۵۴
دارایی میلیون ریال ۳۷۶۳۴۲۵ ۳۶۰۱۹۰۶
بدهی میلیون ریال ۱۶۵۲۸۵۹۰ ۱۸۸۰۱۴۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۱۴۲۳۵۸۴۷ -۱۶۴۲۹۱۷۳
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۸۴۸۳۲۶ ۷۱۸۴۷۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۳۰۲۴۳۴۱ -۲۴۳۵۴۸۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۳۵۷ -۳۳۹%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۲۴ ۱۶%
تعداد پرسنل نفر ۷۸۰ ۷۴۱

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۳

» موضوع فعالیت : تولید، تبدیل و فرآوری انواع محصولات کاشی و سرامیک

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گرانیت لیا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
امیر مسعود تعالی ۱۳۶۳/۰۶/۲۵ نائب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت بازرگانی-گرایش بین الملل
علیرضا زرافشان ۱۳۵۴/۰۶/۰۳ مدیرعامل لیسانس سرامیک
علی مطلبی نژاد ۱۳۶۷/۹/۲۱ عضو هیات مدیره فوق لیسانس مطالعات منطقه ای

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۷۳۸۳۴ ۱۶۲۴۵۰
بدهی میلیون ریال ۱۳۳۴۹۵ ۱۴۱۹۹۳
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۵۹۸۲۵ -۷۹۶۵۷
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۴۷۲۵۲ ۱۴۳۷۳۱
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۱۵۵۷۳ -۱۹۸۳۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۳۳ -۱۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۳۹ -۹۷%
تعداد پرسنل نفر ۴۸ ۵۰

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۰

» موضوع فعالیت : حمل و نقل هوایی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان) (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
محمد مهدی قادری ۱۳۴۲/۱۰/۱۲ مدیر عامل و رئیس هیات مدیره دکتری P.H.D مربی خلبان
شهاب آتش زای ۱۳۶۳/۰۴/۲۴ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی هوا و فضا
ابوذر قربان شیرودی ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ عضو هیات مدیره دیپلم ریاضی فیزیک
محمد خلج زاده ۱۳۵۴/۰۱/۲۸ عضو هیات مدیره کارشناسی برق الکترونیک

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۱۵۷۴۷۲۹ ۱۲۱۱۴۸۷۱
بدهی میلیون ریال ۷۷۵۹۴۸۴ ۹۲۵۶۳۹۵
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۹۱۲۴۳۵ ۹۵۵۶۶۶
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۷۰۲۰۵۹۵ ۹۳۹۹۲۱۶
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۷۷۰۶ ۴۳۲۳۲
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۰ ۰%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۰/۴۶ ۲%
تعداد پرسنل نفر ۳۱۸۹ ۳۱۵۰

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۹

» موضوع فعالیت : خرید و فروش، توزیع انواع محصولات غذایی، فرآورده های دریایی و عمل آوری و بسته بندی حبوبات، خشکبار، مواد پروتئینی و سایر کالای تولیدی و انواع خودرو (سواری و تجاری) و قطعات یدکی و آپشن های مربوط به انواع خودرو و انواع ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی و کلیه فعالیت و خدمات وابسته و مجاز

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
داریوش دلفانی ۱۳۵۵/۱۰/۰۴ مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی تربیت بدنی
کیانوش نیک فلاح لیلی ۱۳۵۰/۰۷/۰۱ رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد مالی
مسعود فرج الهی ۱۳۶۰/۱۰/۰۱ عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم و ارتباطات

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۹,۸۴۱ ۹,۱۲۰
بدهی میلیون ریال ۳۹,۰۱۴ ۵۸,۷۳۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۴۵,۶۷۳ -۶۶,۱۱۵
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۵,۸۲۶ ۹,۸۶۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۷,۳۴۵ -۲۰,۴۶۵
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۲۵% -۴۱%
تعداد پرسنل نفر ۱۰ ۲۰

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۹

» موضوع فعالیت : خرید و فروش، توزیع انواع محصولات غذایی، فرآورده های دریایی و عمل آوری و بسته بندی حبوبات، خشکبار، مواد پروتئینی و سایر کالای تولیدی و انواع خودرو (سواری و تجاری) و قطعات یدکی و آپشن های مربوط به انواع خودرو و انواع ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی و کلیه فعالیت و خدمات وابسته و مجاز

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۹,۸۴۱ ۹,۱۲۰
بدهی میلیون ریال ۳۹,۰۱۴ ۵۸,۷۳۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۴۵,۶۷۳ -۶۶,۱۱۵
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۵,۸۲۶ ۹,۸۶۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۷,۳۴۵ -۲۰,۴۶۵
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۲۵% -۴۱%
تعداد پرسنل نفر ۱۰ ۲۰

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس :

» موضوع فعالیت :

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال
دارایی میلیون ریال
بدهی میلیون ریال
سود (زیان) انباشته میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال
سود (زیان) خالص میلیون ریال
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد
تعداد پرسنل نفر

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس :

» موضوع فعالیت :

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال
دارایی میلیون ریال
بدهی میلیون ریال
سود (زیان) انباشته میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال
سود (زیان) خالص میلیون ریال
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد
تعداد پرسنل نفر

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس :

» موضوع فعالیت :

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال
دارایی میلیون ریال
بدهی میلیون ریال
سود (زیان) انباشته میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال
سود (زیان) خالص میلیون ریال
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد
تعداد پرسنل نفر

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۳۷

» موضوع فعالیت : کشتیرانی، باربری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی ایران (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
ظفر محمدی ۱۳۴۲/۰۲/۰۱ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی
محمدامین رضا زاده عضو هیات مدیره
حسین عباس زاده ۱۳۴۹/۰۶/۲۵ عضو هیات مدیره دکتری مدیریت استراتژیک
مسعود بابایی ۱۳۵۶/۰۳/۱۱ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
امین ملک ۱۳۶۴/۰۳/۰۲ عضو هیات مدیره لیسانس حسابداری

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۸ ۷
دارایی میلیون ریال ۵۵۷۷۶۴ ۸۲۲۱۰۵
بدهی میلیون ریال ۴۹۴۳۱۶ ۵۹۷۶۹۸
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۶۳۴۳۹ ۲۲۴۳۹۹
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۵۶۵۳۶۲ ۹۳۴۸۴۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۵۹۲۰۵ ۲۳۰۵۷۶
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۱۰ ۲۵%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۹۳ ۱۰۳%
تعداد پرسنل نفر ۵۳۰ ۵۲۴

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۸

» موضوع فعالیت : خدمات مسافرتی و جهانگردی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات مسافرت هوایی پرشین گلف
(به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
رضا خادم الرضا ۱۳۵۱/۱۲/۰۱ مدیر عامل فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
علیرضا زمانی خرقانی عضو هیات مدیره
مرجان علمی ۱۳۵۶/۰۴/۰۸ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس برنامه ریزی توریسم

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۳,۲۰۰ ۳۲۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۷۴۸۶۰ ۱۲۴۰۶۰
بدهی میلیون ریال ۱۵۵۰۶۳ ۱۴۴۸۱۵
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۶۲۷۶ -۲۴۲۷۴
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۵۰۳۷۱۶ ۴۴۸۲۲۲
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۵۷۰۱ -۳۰۰۵۰
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۳ -۷%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۷۹ ۱۴۵%
تعداد پرسنل نفر ۶۲ ۶۴

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۱

» موضوع فعالیت : خرید، نصب و راه اندازی کارخانجات تولید سیمان

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان یاسوج (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
یعقوب موسوی جهان آباد ۱۳۵۸/۰۱/۰۵ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره لیسانس مهندسی شیمی
مقصود امیری ۱۳۴۶/۰۸/۲۰ رئیس هیات مدیره دکتری P.H.D مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
محمد حسین مومنی ۱۳۶۰/۰۶/۳۱ عضو هیات مدیره فوق لیسانس مکانیک- گرایش تبدیل انرژی
افشین غریب پور جهان آباد ۱۳۶۸/۱۱/۱۸ عضو هیات مدیره لیسانس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
احمد قربانی پناه ۱۳۵۵/۰۶/۱۰ عضو هیات مدیره فوق لیسانس حسابداری

خلاصه وضعیت مالی شرکت

جدول خلاصه وضعیت مالی شرکت
شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۳۸۲۰۹۱ ۴۳۳۵۰۳
بدهی میلیون ریال ۱۹۴۵۸۹ ۲۰۵۹۸۲
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۳۰۸۲ ۱۹۷۴۴
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۲۸۶۵۹۲ ۴۰۶۸۸۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۲۷۹۴ ۱۷۶۲۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۴ ۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۷ ۸%
تعداد پرسنل نفر ۱۳۹ ۱۷۱

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

گزارش افزایش سرمایه

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۶

» موضوع فعالیت : احداث، بهره برداری و نگهداری از آزادراه ارومیه

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آزادراه تبریز ارومیه (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
علیرضا خان محمدی ۱۳۵۷/۰۶/۳۰ سرپرست کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی راه و ترابری
علیرضا باقری ده آبادی ۱۳۵۰/۰۹/۰۱ رئیس هیات مدیره دکتری تخصصی P.H.D علوم ارتباطات
رضا ترابی ۱۳۶۰/۰۱/۰۹ عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد عمران – مهندسی راه و ترابری
سید محمد جعفری ۱۳۵۹/۰۲/۱۷ عضو هیات مدیره دکتری مدیریت استراتژیک DBA

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱,۲۰۰ ۱۲۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۲۴۰۷۸۳ ۱۲۸۶۸۱۵
بدهی میلیون ریال ۱۲۲۴۶۵۵ ۱۲۶۹۹۶۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۳۶۸۳ ۱۴۴۰۶
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۷۶۰۴ ۲۳۱۲۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۰۲۱۷ ۱۴۴۰۶
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۵۸ ۶۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۶۳ ۸۵%
تعداد پرسنل نفر ۲۵ ۳۰

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۹

» موضوع فعالیت : نگهداری و بهره برداری از آزادراه امیرکبیر

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آزاد راه امیرکبیر (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
فرامرز امیریان ۱۳۶۲/۱۰/۰۱ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -بازرگانی بین الملل
سارا پرتوی ۱۳۵۶/۰۴/۱۶ رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد عمران – عمران
حامد عباسی نامی ۱۳۵۹/۱۱/۲۳ عضو هیات مدیره دکتری کارآفرینی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۲,۶۲۰ ۱۲۶۲۰
دارایی میلیون ریال ۱۷۷۰۴۱۴ ۲۰۴۸۱۸۹
بدهی میلیون ریال ۱۷۴۲۲۷۱ ۲۰۰۸۵۶۳
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۴۲۶۱ ۲۵۷۴۴
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۸۸۸۸۸ ۱۰۵۶۸۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۲۰۱۱۷ ۲۲۴۸۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۲۳ ۲۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۷۱ ۵۷%
تعداد پرسنل نفر ۱۱۶ ۱۴۲

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۷

» موضوع فعالیت : سرمایه گذاری و اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن فلزی و غیرفلزی

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت صدر معادن ایرانیان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
شهرام خراطی زاده ۱۳۴۲/۱۲/۱۲ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی
علیرضا جنتی ۱۳۵۰/۰۳/۰۶ عضو هیأت مدیره فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
علی نصیری ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس توسعه اقتصادی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۳۳,۳۵۰ ۳۳۳۵۰
دارایی میلیون ریال ۵۴۵۳۷ ۵۴۸۵۲
بدهی میلیون ریال ۷۶۵۵۳ ۸۳۴۹۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۵۵۳۶۶ -۶۱۹۸۹
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۰ ۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۶۸۲۴ -۶۶۲۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ـ ـ
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۳۱ ۲۳%
تعداد پرسنل نفر ۴ ۴

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۵

» موضوع فعالیت : تهیه و ساخت انواع کاغذ و مسوجات سلولزی

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع کاغذسازی قائم شهر (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
مهدی کاملی ۱۳۵۸/۱۰/۱۸ مدیر عامل و عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی
احمد مقدری ۱۳۴۴/۰۲/۲۷ رئیس هیات مدیره لیسانس حسابداری
مهدی میانسری ۱۳۵۹/۰۲/۳۰ عضو هیات مدیره دکتری P.H.D مهندسی مکانیک
حسین کرمانیان ۱۳۴۶/۰۱/۲۲ عضو هیات مدیره دکتری P.H.D علوم و صنایع چوب و کاغذ
سید مجید ذبیح زاده ۱۳۴۷/۰۶/۳۰ عضو هیات مدیره دکتری P.H.D علوم و صنایع چوب و کاغذ

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۶,۹۰۰ ۶۹۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۸۳۴۷۹ ۲۱۶۸۱۱
بدهی میلیون ریال ۱۰۵۱۱۳ ۱۱۴۰۲۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۳۱۳۵۰ -۲۴۸۲۶
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۴۱۹۵۸ ۱۷۹۶۰۵
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۴۹۹۹ ۸۰۹۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۱۱ ۵%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۱۹ ۸%
تعداد پرسنل نفر ۴۷ ۴۶

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۱۷

» موضوع فعالیت : تولید، تأمین و خرید و فروش تجهیزات ایمنی راهها

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راهها (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
رضا زیراهی سرپرست
نوید صالحی عضو هیات مدیره
محمد فروزان ۱۳۶۶/۰۱/۱۶ عضو هیات مدیره فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱,۷۱۴ ۱۷۱۴
دارایی میلیون ریال ۲۳۶۴۲۱ ۴۴۷۴۲۷
بدهی میلیون ریال ۵۱۳۷۱۸ ۷۴۶۸۷۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۲۸۹۹۹۲ -۳۱۲۱۴۳
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۱۷۱۱۰ ۲۴۰۱۶۳
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۸۶۶۶۵ -۱۸۰۷۰
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۷۴ -۸%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۳۱ ۶%
تعداد پرسنل نفر ۹۰ ۹۳

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۵

» موضوع فعالیت : بازرگانی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
بهنام اشکان اعلم ۱۳۴۸/۰۴/۰۶ مدیر عامل و عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی برق – الکترونیک
حسین رحیمی نژاد ۱۳۶۱/۰۶/۳۰ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
بیژن مساوات ۱۳۶۲/۰۵/۲۴ عضو هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی IT

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰,۰۰۰ ۳۵۰۰
دارایی میلیون ریال ۴۹۰۲۴ ۴۹۰۷۲
بدهی میلیون ریال ۵۸۱۲۴ ۶۳۶۴۸
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۱۲۶۰۰ -۱۸۰۷۶
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۰ ۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۱۸۵۴ -۱۲۴۴
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ـ ـ
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۲۰ ۹%
تعداد پرسنل نفر ۱ ۰

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۵

» موضوع فعالیت : انجام کلیه امور مربوط به صنعت راه آهن از جمله خرید، فروش، ساخت و ...

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت راهکار هوشمند صبا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
سعید عبدالهیان ۱۳۶۶/۱۱/۱۲ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت صنعتی
عادل دهدشتی ۱۳۶۱/۰۶/۳۰ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس گرایش بازاریابی MBA
حامد کلانتری درونکلا ۱۳۶۷/۰۳/۱۳ عضو هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی صنایع

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۲۱۲۰۸۱ ۲۱۰۰۵
بدهی میلیون ریال ۲۲۲۲۰۴ ۲۱۲۶۳۸
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۲۰۱۲۳ -۲۱۹۹۶
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۰ ۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۱۰۲۵۶ -۱۸۷۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ـ ـ
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۱۰۱ ۱۶%
تعداد پرسنل نفر ۱۰ ۲

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۳

» موضوع فعالیت : هتلداری و گردشگری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت آرین پارسه کیش (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
رضا خادم الرضا ۱۳۵۱/۱۲/۰۱ سرپرست فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی توریست
نسیم شریفی سلطانی ۱۳۵۱/۰۹/۳۰ نائب رئیس هیات مدیره لیسانس حسابداری
سیدوانان امیری ناصرآبادی ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی معدن
عباس بیدگلی ۱۳۵۵/۰۵/۱۴ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت اجرایی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۲۶۴۵۰۹ ۲۸۲۵۳۷
بدهی میلیون ریال ۴۹۳۳۶ ۵۱۴۴۲
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۴۶۷۳۲ ۶۱۵۵۸
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۷۴۱۴۷ ۱۹۶۷۶۸
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۸۶۳۲ ۲۱۹۲۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۵ ۱۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۴ ۹%
تعداد پرسنل نفر ۱۱۸ ۱۰۷

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۸

» موضوع فعالیت : توسعه تجهیزات و راه اندازی کلینیک آبدرمانی و آب گرم محلات

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه دهکده آب درمانی محلات (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حمزه خدابخش ۱۳۶۲/۰۶/۲۶ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت جهانگردی
مسعود بهروزی ۱۳۴۹/۰۶/۰۵ نایب رئیس هیات مدیره دیپلم
مهرداد رحمانی فر ۱۳۶۵/۰۶/۲۲ مدیرعامل و عضو هیات مدیره فوق لیسانس اقتصاد انرژی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰۰ ۱۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۷۴۵۷۸ ۱۸۸۲۰۹
بدهی میلیون ریال ۱۸۰۰۵۶ ۱۹۲۴۷۱
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۵۵۷۸ -۴۳۶۲
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۶۴۹۹۰ ۷۳۷۸۷
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۵۸۱۰ ۱۷۳۵
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۹ ۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۱۰۶ -۴۱%
تعداد پرسنل نفر ۳۷ ۴۰

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۹

» موضوع فعالیت : ایرانگردی و جهانگردی و خدمات رفاهی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
محمدرضا پوینده ۱۳۴۷/۱۱/۰۱ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس علوم سیاسی
فریبا عباسی ۱۳۶۲/۱۰/۲۸ عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی
رجبعلی خسرو آبادی ۱۳۴۱/۰۶/۰۱ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۰۰,۰۰۰ ـ
دارایی میلیون ریال ۱۸۸۶۰۷۵ ۰
بدهی میلیون ریال ۱۴۱۸۲۷۱ ۰
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۴۵۶۱۲ ۰
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۰۷۲۳۰۶ ۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۹۲۳۶ ۰
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۲ ـ
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۴ ـ
تعداد پرسنل نفر ۹۳۴

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۴

» موضوع فعالیت : سرمایه گذاری به منظور تأمین منابع مالی جهت احداث آزادراه کنارگذر شرق سپاهان

جدول مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت احداث و نگهداری و بهره برداری از آزاد شرق سپاهان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
عباس هادیان ۱۳۳۳/۱۱/۱۵ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره لیسانس مهندسی راه و ساختمان
عرفان مردانی قهفرخی ۱۳۶۱/۰۵/۱۴ عضو هیات مدیره فوق لیسانس اقتصاد برنامه ریزی و توسعه
احسان موسوی محولاتی ۱۳۶۱/۱۰/۲۲ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی عمران (مدیریت برنامه ریزی حمل و نقل)

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۳۰۸۱۲۹۹ ۴۶۷۰۸۳۵
بدهی میلیون ریال ۳۰۷۱۲۹۹ ۴۶۶۰۸۳۵
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۰ ۰
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۰ ۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۲۲۵۲۷ -۲۰۱۰۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ـ ـ
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۲۲۵ -۲۰۱%
تعداد پرسنل نفر ۱۶ ۱۲

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۰

» موضوع فعالیت : انجام امور حمل و نقل جاده ای جاده ای در کشور

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت حمل و نقل جاده‏ای داخلی فجر جهاد (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
سید هوشنگ ولی زاده ۱۳۴۵/۰۳/۰۲ مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره لیسانس مدیریت MBA
شهریار حسین بر عضو هیأت مدیره
هادی اکبرپور ۱۳۶۵/۰۲/۱۱ رئیس هیأت مدیره فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۵۵,۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۶۳۰۲۵۱
بدهی میلیون ریال ۵۰۳۱۵۷
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۱۳۳۴۰۶ ۰
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۸۰۲۴۲۳ ۰
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۷۴۴۷۱ ۰
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ـ
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۵۹ ـ
تعداد پرسنل نفر ۱۲۷

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۰

» موضوع فعالیت : انبارداری و خدمات گمرکی

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حمیدرضا کیا منفرد ۱۳۵۳/۰۳/۳۱ مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس کارآفرینی
مصطفی قنادها ۱۳۳۲/۰۵/۲۸ رئیس هیات مدیره لیسانس حقوق
اسماعیل خلیلی ۱۳۴۶/۰۲/۰۳ عضو هیات مدیره فوق لیسانس روابط بین الملل
عباس مجتهد زاده ۱۳۴۳/۰۱/۱۴ عضو هیات مدیره فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی
محمدرضا اسدی ۱۳۵۰/۰۳/۱۰ عضو هیات مدیره لیسانس امور گمرکی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۳۵۰۷۳۲۴ ۳۴۶۵۰۴۶
بدهی میلیون ریال ۱۳۱۵۸۱۱ ۹۹۸۵۲۵
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۱۷۵۱۴۵۴ ۲۰۲۶۴۶۲
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۲۵۶۱۹۷ ۱۵۵۹۷۵۴
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۱۱۹۳۰۷۴ ۱۴۶۱۷۶۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۹۵ ۹۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۵۴ ۵۹%
تعداد پرسنل نفر ۱۵۶ ۱۴۰

صورت های مالی

شاخص های جهش تولید

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۱

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
جمشید ارکیان ۱۳۴۶/۱۱/۱۰ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره کاردانی روابط عمومی
عباس شهبازی رئیس هیات مدیره لیسانس مدیریت بازرگانی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۵,۰۰۰ ۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۰۹۸۵۵۶ ۱۰۶۵۲۵۴
بدهی میلیون ریال ۲۷۸۸۳۸ ۳۱۲۹۲۹
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۸۱۴۲۱۸ ۵۳۲۶۰۷
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۱۸۹۰۲۵ ۱۲۸۹۹۰۴
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۶۶۷۱۶۱ ۵۳۲۶۰۷
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۵۶ ۴۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۸۱ ۷۱%
تعداد پرسنل نفر ۳۶۴ ۳۶۴

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۲

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
علی گودرزی ۱۳۵۵/۰۶/۰۱ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره لیسانس مدیریت امور فرهنگی
هادی النقی مهری عضو هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۵,۰۰۰ ۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۲۳۸۶۷۵ ۴۰۲۲۲۱
بدهی میلیون ریال ۱۳۴۰۸۷ ۱۶۷۱۷۸
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۹۹۰۸۸ ۲۳۲۵۴۳
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۴۶۳۰۹۰ ۶۳۶۱۴۶
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۶۰۶۰۶ ۱۳۴۰۶۳
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۱۳ ۲۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۵۸ ۵۶%
تعداد پرسنل نفر ۳۶۴ ۲۷۷

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۲

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
نادر فولادی ۱۳۵۰/۰۶/۰۱ مدیر عامل و عضو هیات مدیره لیسانس دبیر فرهنگی و معارف اسلامی
عادل محمدیان ۱۳۴۹/۰۶/۳۰ نائب رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت نیروی انسانی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۲۵,۰۰۰ ۲۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۹۳۹۲۴۰ ۱۲۴۶۰۰۵
بدهی میلیون ریال ۲۴۷۳۸۳ ۳۰۰۵۸۴
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۶۶۴۳۵۷ ۹۱۷۹۲۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۹۶۷۹۸۸ ۱۳۱۲۴۶۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۵۸۳۸۶۱ ۷۷۷۶۹۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۶۰ ۵۹%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۸۴ ۸۲%
تعداد پرسنل نفر ۲۴۷ ۲۴۹

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۶

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
حسین شفائی ۱۳۵۲/۰۲/۰۶ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره لیسانس مدیریت بازرگانی
کیومرث مجلسی رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
سید امیرحسین قارداش خانی ۱۳۴۱/۰۸/۰۱ عضو هیات مدیره لیسانس مدیریت آموزشی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱,۰۰۰ ۱۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۳۴۰۱۹ ۳۹۵۴۸
بدهی میلیون ریال ۷۵۱۱۴ ۸۹۹۱۲
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۴۲۱۹۵ -۵۱۴۶۴
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۸۹۴۷۵ ۱۱۰۹۳۵
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۵۰۳۱ ۹۳۲
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۶ ۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۱۲ -۲%
تعداد پرسنل نفر ۸۲ ۸۵

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۲

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان منطقه آزاد ماکو (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
علی حسین زاده ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی عمران
نادر سلامت ۱۳۴۹/۰۴/۰۳ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس علوم سیاسی
بهمن پورعلی ۱۳۴۷/۰۴/۰۱ عضو هیات مدیره فوق لیسانس زیست شناسی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۷۰۲۶۱ ۴۳۳۵۴
بدهی میلیون ریال ۹۳۰۷۳ ۱۳۴۴۳۲
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۳۳۸۱۲ -۱۰۲۰۷۹
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۳۲۷۶۳ ۱۹۲۰۱۱
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۳۹۲۸۳ -۶۷۴۲۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۳۰ -۳۵%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۱۷۲ ۷۴%
تعداد پرسنل نفر ۲۰۲ ۲۰۲

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۲

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
محراب نریمانی اختر ۱۳۴۹/۰۶/۰۵ سرپرست لیسانس حسابداری
علی صادقی ۱۳۴۸/۰۴/۰۹ عضو هیئت مدیره فوق لیسانس علوم سیاسی
مهدی علی اصغر زاده ۱۳۶۵/۰۶/۲۵ رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس عمران

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۵,۰۰۰ ۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۵۳۹۵۸۴ ۵۴۲۷۳۵
بدهی میلیون ریال ۵۴۸۶۹۴ ۵۴۷۵۶۶
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۱۴۶۱۰ -۱۰۳۳۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۲۲۷۵۰ ۲۲۳۵۹۵
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۶۴۶۴ ۴۲۷۹
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۲%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۷۱ -۸۹%
تعداد پرسنل نفر ۱۲۶ ۱۲۴

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۲

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی جلفا منطقه آزاد ارس (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
ولی پور علی ۱۳۵۵/۰۷/۰۱ نائب رئیس هیات مدیره لیسانس تاریخ
علی اکبر بالاگر ۱۳۴۲/۱۰/۰۲ رئیس هیات مدیره
جواد زرین پسند ۱۳۵۹/۰۴/۰۱ عضو هیات مدیره فوق لیسانس حسابرسی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۵,۰۰۰ ۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۱۳۰۲۵ ۴۰۶۲
بدهی میلیون ریال ۱۱۴۶۲۲ ۱۳۴۵۷۲
سود (زیان) انباشته میلیون ریال -۱۰۶۵۹۷ -۱۳۵۵۰۹
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۲۷۴۵۱ ۴۹۰۰۹
سود (زیان) خالص میلیون ریال -۳۴۵۷۳ -۲۸۹۱۲
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد -۱۲۶ -۵۹%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد -۳۴ ۲۲%
تعداد پرسنل نفر ۶۴ ۷۰

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۲

» موضوع فعالیت : انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
محمد رضا نقی پور ۱۳۵۲/۱۲/۲۶ مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره دیپلم ادبیات
جواد قجری ۱۳۵۸/۰۳/۲۶ نائب رئیس هیات مدیره لیسانس مکانیک
سیامک حسنی ۱۳۵۷/۰۵/۰۱ رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت اجرایی

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۵,۰۰۰ ۵۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۵۹۳۷۶ ۵۴۲۱۸
بدهی میلیون ریال ۱۷۹۵۳ ۱۸۹۰۷
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۳۵۹۲۳ ۲۹۸۱۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۱۱۱۶۹۲ ۱۲۴۲۴۱
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۲۵۶۲۹ ۱۳۸۸۷
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۲۳ ۱۱%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۶۲ ۳۹%
تعداد پرسنل نفر ۴۹ ۴۷

صورت های مالی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۴

» موضوع فعالیت : عملیات تخلیه، بارگیری و انبارداری

مشخصات اعضای هیأت مدیره

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی اصفهان (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
مهدی حکاری  ۱۳۵۲/۱۱/۲۱ عضو هیئت مدیره لیسانس مدیریت دولتی
سید سعید صفوی هماهی ۱۳۵۶/۰۸/۰۳ عضو هیئت مدیره فوق لیسانس روابط بین الملل

خلاصه وضعیت مالی شرکت

شاخص واحد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه میلیون ریال ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰
دارایی میلیون ریال ۹۲۷۰۹ ۱۳۱۷۷۸
بدهی میلیون ریال ۷۰۶۴۱ ۱۰۰۱۷۶
سود (زیان) انباشته میلیون ریال ۲۶۵۲ ۱۲۱۶۱
درآمدهای عملیاتی میلیون ریال ۶۱۵۴۷ ۸۴۵۶۱
سود (زیان) خالص میلیون ریال ۳۱۹۷ ۱۲۱۶۱
نسبت سود (زیان) خالص به درآمد عملیاتی درصد ۵ ۱۴%
نسبت سود (زیان) خالص به حقوق صاحبان سهام درصد ۱۴ ۳۸%
تعداد پرسنل نفر ۸۹ ۸۹

صورت های مالی

شرکت‌های غیر مدیریتی

» تاریخ تاسیس : ۱۳۳۷
» نوع شرکت: غیر بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۵۰
» شماره ثبت: ۶۰۹۹
» وبسایت: www.persiirangas.ir

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
عبدالرضا صادقی عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری غیرموظف
محسن رئیسی عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری آتیه صبا غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۵
» نوع شرکت: غیر بورسی (سهامی خاص)
» درصد مالکیت: ۴۸.۶
» شماره ثبت: ۷۲۱۶
» وبسایت: www.tappico.com

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۷
» نوع شرکت: غیر بورسی (سهامی خاص)
» درصد مالکیت: ۳۴
» شماره ثبت: ۳۲۱۱۶۸
» وبسایت: www.icpf.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۵
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۲۸.۰۷
» شماره ثبت: ۱۲۲۷۶۳
» وبسایت: behshahrinvest.com

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
سید مهدی آستانی عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری غیرموظف
طاهره ملایی عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری آتیه صبا غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۹
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱.۸۹
» شماره ثبت: ۱۴۳۹۳
» وبسایت: www.bidc.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۳
» نوع شرکت: غیر بورسی (سهامی خاص)
» درصد مالکیت: ۲۶.۳۲
» شماره ثبت: ۳۳۲۶
» وبسایت: samenco.com

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
زهرا کاوه نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۳
» نوع شرکت: غیر بورسی (سهامی خاص)
» درصد مالکیت: ۲۵
» شماره ثبت: ۲۳۵۸۵۳
» وبسایت: sabasteel.com

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۷
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۲۲.۸۶
» شماره ثبت: ۳۲۲۸۵
» وبسایت: www.jpcomplex.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۲
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۲۲.۶۳
» شماره ثبت: ۸۹۲۶
» وبسایت: www.lmico.net

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
سیدعلی حسینی عضو هیأت مدیره نوین کاسپین آتیه صبا غیرموظف
بیژن برومند حیدرآبادی عضو هیأت مدیره معدنی و صنعتی کاوشگران موظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۳
» نوع شرکت: غیربورسی (سهامی خاص)
» درصد مالکیت: ۲۱.۲۱
» شماره ثبت: ۲۹۶۴
» وبسایت: semet-co.ir

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
محمدرضا همتی نایب رئیس  هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۹.۴۱
» شماره ثبت: ۱۱۶۷۰
» وبسایت: www.irisl.net

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۵
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۹
» شماره ثبت: ۶۵۹۰
» وبسایت: iranyasa.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۰
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۵.۸۸
» شماره ثبت: ۸۱۱۴
» وبسایت: www.saaditile.com

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
جابر شوقی مهربانی عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری آتیه صبا غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۱
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۴.۰۴
» شماره ثبت: ۱۹۹۳۳۶
» وبسایت: www.fanava.com

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
ابوالفضل اله قلی زاده نایب رئیس هیأت مدیره سرمایه گذاری آتیه صبا غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۴.۱
» شماره ثبت: ۶۴۴۷۳
» وبسایت: www.arpc.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۳۵
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۳.۲۱
» شماره ثبت: ۵۵۴۱
» وبسایت: iphco.com

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
اسماعیل روح الامین عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری آتیه صبا غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۴
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۳
» شماره ثبت: ۹۵
» وبسایت: www.jovainco.com

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۹
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۲.۳۴
» شماره ثبت: ۲۷۵۰
» وبسایت: www.khpc.ir

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از وضعیت
رسول طاعتی رئیس هیأت مدیره سرمایه گذاری آتیه صبا غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۹.۷۹
» شماره ثبت: ۱۱۵۶۹
» وبسایت: khargpetrochemical.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۵
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۷.۲۹
» شماره ثبت: ۲۷۲۴۹
» وبسایت: renainvestment.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۳.۵۷
» شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳
» وبسایت: www.aminib.com

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۳.۱۵
» شماره ثبت: ۵۲۲۴۶۹
» وبسایت: www.irantosehonar.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۳.۳۱
» شماره ثبت: ۳۱۹۹
» وبسایت: www.ksc.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۳
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۲.۸۵
» شماره ثبت: ۵۱۵۸۹
» وبسایت: www.iranglasswool.com

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۲.۸۲
» شماره ثبت: ۱۳۷۶۷۲
» وبسایت: www.akpc.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۱
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱.۸
» شماره ثبت: ۱۵۹۵۷
» وبسایت: www.nicico.com

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۶
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱.۷۴
» شماره ثبت: ۳۰۱۹۸۴
» وبسایت: www.ime.co.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۴
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱.۵۴
» شماره ثبت: ۴۰۱۹۰
» وبسایت: www.spc.co.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۲
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱.۴۵
» شماره ثبت: ۲۱۱۲۳۰
» وبسایت: www.melat.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۳
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱.۲۵
» شماره ثبت: ۱۹۰۰۳
» وبسایت: www.dana-insura.com

» تاریخ تاسیس : ۱۳۶۹
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۰.۹۵
» شماره ثبت: ۷۸۴۱
» وبسایت: www.msc.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۴
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۰.۶۹
» شماره ثبت: ۱۱۹۸۶۹
» وبسایت: mmdic.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۷۷
» نوع شرکت: بورسی (سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۰.۰۴
» شماره ثبت: ۴۰۸۵۵
» وبسایت: www.eorc.ir

» تاریخ تاسیس : ۱۳۸۰/۰۴/۲۱
» نوع شرکت: غیربورسی(سهامی خاص)
» درصد مالکیت: ۲۳/۴۵%
» شماره ثبت: ۱۹۰۹۴
» وبسایت: _

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
وضعیت

» تاریخ تاسیس : ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
» نوع شرکت: غیربورسی(سهامی خاص)
» درصد مالکیت: _
» شماره ثبت: ۴۶۵۷۳۸
» وبسایت: _

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
وضعیت
نادر صفرزاده عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری آتیه صبا موظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۳۴/۰۶/۲۶
» نوع شرکت: غیربورسی(سهامی خاص)
» درصد مالکیت: ۳۳%
» شماره ثبت: ۴۸۹۱
» وبسایت: _

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
وضعیت
حسین علایی رئیس هیأت مدیره سرمایه گذاری آتیه صبا غیرموظف

» تاریخ تاسیس : ۱۳۵۲/۰۶/۲۹
» نوع شرکت: غیربورسی(سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۲/۲۱%
» شماره ثبت: ۱۷۵۵۰
» وبسایت: _

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
وضعیت

» تاریخ تاسیس : ۱۳۴۶/۰۸/۲۲
» نوع شرکت: بورسی(سهامی عام)
» درصد مالکیت: ۱۰%
» شماره ثبت: ۱۱۹۰۲
» وبسایت: _

جدول مشخصات نمایندگان حقوقی آتیه صبا در هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
وضعیت