شرکت سرمایه گذاری آیه صبا در نظر دارد بمنظور تکمیل بانک داده نیروی انسانی مجرب و متخصص اقدام نماید. لذا خواهشمند است در صورت تمایل در خصوص تکمیل فرم همکاری تهیه شده در ذیل اقدام فرمایید.
واحد روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

رزومه خود را در قالب فرمت pdf،doc،docx و jpg حداکثر با حجم ۵MB بارگذاری نمایید