شرکت سرمایه گذاری آیه صبا در نظر دارد بمنظور تکمیل بانک داده نیروی انسانی مجرب و متخصص اقدام نماید. لذا خواهشمند است در صورت تمایل در خصوص تکمیل فرم همکاری تهیه شده در ذیل اقدام فرمایید.
واحد ارتباطات و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

رزومه خود را در قالب فرمت pdf،doc،docx و jpg حداکثر با حجم ۵MB بارگذاری نمایید