۱۴۰۰/۱۰/۲۷

آگهی مناقصه بیمه آتش سوزی ، عمر و حادثه، تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرما شرکت کفش ملی

شرکت کفش ملی در نظر دارد بیمه آتش سوزی، عمر و حادثه ، تکمیل درمان پرسنل و مسئولیت مدنی کارفرما را از طریق مناقصه عمومی به شرکت بیمه گر واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه، دانلود و دریافت اسناد مناقصه، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ درج اولین آگهی، به پایگاه اینترنتی سامانه ستاد دولت الکترونیک به نشانی www.setadiran.
۱۴۰۰/۱۰/۲۷

آگهی مناقصه یک باب سرخانه صنعتی (بالای صفر با تغییر کاربری به سرخانه ۱۰۰۰ تنی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد جهت انجام طراحی و تهیه اسناد مناقصه یک باب سردخانه صنعتی (بالای صفر با تغییر کاربری انبار به سردخانه ۱۰۰۰ تنی) از طریق مشاور ذی صلاح اقدام نماید.
۱۴۰۰/۱۰/۲۶

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خرید انرژی برق شرکت آپاداناسرام

شرکت آپاداناسرام(سهامی عام)در نظردارد خرید انرژی برق کارخانه به آدرس کیلومتر ۴۲ قزوین به بویین زهرا را به پیمانکار واجد شرایط مطابق مندرجات اسناد مناقصه واگذار نماید.
۱۴۰۰/۱۰/۲۱

آگهی مناقصه خرید دو دستگاه جرثقیل دوکابینه موبایل (شهری) ۵۰ تن از برندهای معتبر ترجیحا کاتو، تادانو شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه جرثقیل دوکابینه موبایل (شهری) ۵۰ تن موجود در کشور (قابل بازدید و انجام رویه کارشناسی) از برندهای معتبر ترجیحا کاتو، تادانو، XCMG و… با کیفیت های مناسب و کارکردهای پایین و در حد نو و سال ساخت ۲۰۱۰ به بالا اقدام نماید.
مزایده
۱۴۰۰/۱۰/۱۹

آگهی مزایده فروش کانسنگ کم عیار مس اکسیدی شرکت مجتمع معادن مس تکنار

آگهی مزایده فروش کانسنگ کم عیار مس اکسیدی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی ­عام) در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۴۰۰۰ تن کانسنگ کم عیار مس اکسیدی واقع در استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بخش انابد روستای کلاته جمعه معدن مس تکنار اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده به بخش مناقصات/مزایدات وب سایت شرکت مجتمع معادن مس تکنار به آدرس www.taknarcmc.