۱۴۰۱/۰۹/۰۷

آگهی مناقصه ایاب و ذهاب شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری ( پگاه )

شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه در نظر دارد: تاٌمین سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط مناقصه و با رعایت کامل شرایط مورد نظر به پیمانکاران واج شرایط واگذار نماید.
مزایده
۱۴۰۱/۰۹/۰۵

آگهی مزایده فروش عرصه و اعیان ملک فشافویه شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد(تجدید مزایده)

شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد (سهامی خاص) در نظر دارد : عرصه و اعیان ملک فشافویه خود واقع جاده قدیم قم جنب پلیس راه حسن آباد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مشخصات: * متراژ زمین ۵۰.۰۰۰ مترمربع. * دارای حدود ۲.۰۰۰ متر مربع سوله.
۱۴۰۱/۰۹/۰۲

آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت گلف اجنسی در بندر امام (ره)

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود در بندر امام (ره) را در قالب مناقصه واگذار نماید. مهلت خرید اسناد مناقصه و ارسال پاکتها: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳.
مزایده
۱۴۰۱/۰۹/۰۱

آگهی مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه سعادت آباد شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) در نظر دارد: یک واحد آپارتمان مسکونی خود واقع در تهران منطقه سعادت آباد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مشخصات: * مساحت آپارتمان ۱۵۶.۵۲ دسیمتر مربع. * دارای سند شش دانگ تک برگی. *دارای انباری به مساحت ۵.۰۲ دسیمتر * دارای پارکینگ به مساحت ۱۱ دسیمتر.
۱۴۰۱/۰۸/۲۹

آگهی فراخوان تکمیل نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (شعبه بناب زنجان)

 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد: به منظور تکمیل نیروی انسانی خود درصدد جذب نیرو برای شرکت غرب (شعبه بناب زنجان)به شرح : کارگر۱ نفر، انباردار ۱نفر، راننده تجهیزات۲نفر، حراست۶ نفر و اسناد ۱ نفر، می باشد بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این آگهی به مدت ۵ روز نسبت به ارسال مدارک خود به آدرس زیر مراجعه نمایند.