مزایده
۱۴۰۱/۰۴/۱۴

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار در خصوص واگذاری امتیاز حق دسترسی از جانب شرکت آزاد راه شرق سپاهان به منظور احداث مجتمع رفاهی بین راهی در سه پهنه مجزا

شرکت آزاد راه شرق سپاهان در نظر دارد از طریق آگهی مزایده نسبت به جذب سرمایه‌گذار در خصوص واگذاری امتیاز حق دسترسی از جانب شرکت آزادراه شرق سپاهان به ‌منظور احداث مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در سه پهنه مجزا اقدام نماید. محل دریافت اسناد : استان تهران- تهران- خیابان پاسداران- بالاتر از برج سفید- کوچه شهید سوری- پلاک ۵- واحد ۴ شرقی. جهت دریافت اسناد مبلغ ۳.۰۰۰.
۱۴۰۱/۰۴/۰۸

آگهی مناقصه اجاره دو دستگاه مینی بوس  مدل بالا (ترجیحا هیوندا) و یا دو دستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد ازطریق برگزاری مناقصه اجاره دو دستگاه مینی بوس  مدل بالا (ترجیحا هیوندا) و یا دو دستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل راطبق شرایط مندرج در اسناد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذاجهت اخذ اسناد مناقصه از کلیه اشخاص واجدشرایط،دعوت بعمل می آید.
۱۴۰۱/۰۴/۰۶

آگهی مناقصه خرید کابل برق شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد: یک دستگاه تابلو برق ۴۰۰ آمپری و با سه مصرف ۱۰۰ آمپری با ۲۲۰۰ متر کابل آلمینیومی ۵۰۰*۱ و ۷۵۰ متر کابل آلمینیومی ۳۰۰*۱از شرکت یا فروشگاه واجد الشرایط خرید نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این آگهی ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
۱۴۰۱/۰۴/۰۶

آگهی مناقصه تامین مدیریت تجهیزات و نیروی انسانی روزمزد گمرک پرویز خان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد : به منظور مدیریت تجهیزات و نیروی انسانی روزمزد گمرک پرویز خان در چهارچوب قوانین و مقررات جاری( قانون کار) با پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه فعالیت در گمرکات غربی کشور انعقاد قرارداد گردد.
۱۴۰۱/۰۴/۰۶

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفور ماتور ۱۲۵۰ کاوا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد : نسبت به خرید یک دستگاه ترانسفور ماتور ۱۲۵۰ کاوا  از طریق آگهی مناقصه اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود حداکثر دوهفته پس از درج آگهی برای گرفتن اسناد مناقصه به آدرس زیر واحد تدارکات مراجعه نمایند.