مزایده
۱۳۹۹/۱۱/۰۴

آگهی نوبت دوم مزایده عمومی فروش کانسنگ مس اکسیدی شرکت صدر معادن ایرانیان

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۳۰.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی استخراجی خود در محل معدن واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، روستای ورزگ، معدن مس ورزگ اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط فروش به بخش مناقصات/ مزایدات وب سایت شرکت صدر معادن ایرانیان به آدرس www.smiranianco.ir و یا شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به آدرس www.atsabaco.ir مراجعه نمایند.
مزایده
۱۳۹۹/۱۰/۱۷

آگهی مزایده عمومی فروش کانسنگ مس اکسیدی شرکت صدر معادن ایرانیان

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۳۰.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی استخراجی خود در محل معدن واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، روستای ورزگ، معدن مس ورزگ اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط فروش به بخش مناقصات/ مزایدات وب سایت شرکت صدر معادن ایرانیان به آدرس www.smiranianco.ir و یا شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به آدرس www.atsabaco.ir مراجعه نمایند.