۱۴۰۰/۰۹/۰۱

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شرکت آپاداناسرام

شرکت آپاداناسرام(سهامی عام )درنظر دارد ارائه خدمات سرویس ایاب ذهاب (اتوبوس ومینی بوس)پرسنل کارخانه به آدرس کیلومتر ۴۲ قزوین به بویین زهرا را به پیمانکار واجد شرایط مطابق مندرجات اسناد مناقصه واگذار نماید.
مزایده
۱۴۰۰/۰۸/۱۰

آگهی مزایده عمومی فروش کانسنگ مس اکسیدی

آگهی مزایده عمومی فروش کانسنگ مس اکسیدی شرکت صدر معادن ایرانیان شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۵.۰۰۰ تن نرمه مس اکسیدی استخراجی خود واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان سربیشه، روستای حجت آباد، معدن مس مسگران و فروش حدود ۱۰.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی استخراجی خود واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، روستای ورزگ، معدن مس ورزگ اقدام نماید.
مزایده
۱۴۰۰/۰۷/۱۹

آگهی مزایده فروش و بهره برداری از خودپردازها ۹۲۷۶-۱۴۰۰ (نوبت دوم )

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا در نظر دارد تعدادی دستگاه خودپرداز ATM  سالنی و دیواری نو و آکبند بصورت تحویل فوری،  واقع درشهرستان تهران را از طریق مزایده عمومی بصورت فروش و بهره برداری واگذار نماید. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانده و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.   شرایط شرکت در مزایده: ۱- اسناد مزایده به ازای واریز مبلغ ۲.۰۰۰.
۱۴۰۰/۰۷/۱۰

“آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم” شرکت صدرمعادن ایرانیان

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد جهت حفاری و آتشکاری معدن مس ورزگ واقع در استان خراسان جنوبی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در این مناقصه دعوت می شود.
۱۴۰۰/۰۶/۲۱

“آگهی مناقصه عمومی” شرکت صدرمعادن ایرانیان

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد جهت حفاری و آتشکاری معدن مس ورزگ واقع در استان خراسان جنوبی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در این مناقصه دعوت می شود.