کارگاه آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد ارتباطات موثر در هلدینگ آتیه صبا برگزار شد

کارگاه آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد ارتباطات موثر در هلدینگ آتیه صبا برگزار شد

اولین جلسه کارگاه آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد ارتباطات موثر در سال جدید در هلدینگ آتیه صبا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا، این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی کارکنان با مبانی رفتار سازمانی و بهبود و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان هلدینگ در این زمینه، با همکاری واحد سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و در دو نوبت یکشنبه و سه شنبه هفته گذشته در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

در این کارگاه آقای رزمان، مدیر مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با اشاره به اهمیت سطح فردی در رفتار سازمانی به طور مفصل به نقش ویژگی های شخصی، توانایی ها، شخصیت، یادگیری، ادراک، ارزش ها، نگرش ها و انگیزش افراد در رفتار سازمانی اشاره کرد و افزود: شناخت و بکارگیری رفتار صحیح، محیط سازمان را با نشاط تر و میزان بهره وری را افزایش خواهد داد. وی با اشاره به اینکه اگر توانایی و درک چرایی رفتار افراد در سازمان بوجود بیاید، آنگاه امکان پیش بینی، کنترل و پیشگیری از رفتار بیشتر می شود، افزود اگر مدیریت را از سه بعد فنی، ادراکی و انسانی مورد توجه قرار دهیم، آنگاه شاهد خواهیم بود که رفتار سازمانی به طور مستقیم به ابعاد ادراکی و انسانی مدیریت مربوط می شود.

در این جلسه مباحث مربوط به سطح فردی تحلیل رفتار سازمانی توسط مدیر مطالعات راهبردی شرکت آموزش داده شد.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.