کارگاه آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد ارتباطات موثر ویژه مدیران در شرکت آتیه صبا برگزار شد

کارگاه آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد ارتباطات موثر ویژه مدیران در شرکت آتیه صبا برگزار شد

اولین جلسه کارگاه آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد ارتباطات موثر ویژه مدیران با حضور دکتر تاجیک، مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا، این کارگاه آموزشی با هدف بروزرسانی مدیران در خصوص مباحث روز مدیریت رفتار سازمانی، با همکاری واحد سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

در این کارگاه بهرام رزمان، مدیر مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و مدرس کارگاه با اشاره به تغییرات گسترده و مستمر نسلی و تکنولوژیک در سازمان های امروزی و به تبع آن تغییر رفتار، انتظارات و توقعات افراد در سطوح مختلف در سازمان ها، بر اهمیت شناخت و مدیریت رفتار سازمانی بخصوص برای مدیران تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از نقش هر مدیر در سازمان، مباحث مربوط به حوزه منابع انسانی است، بر اهمیت ارتقاء دانش مدیران در حوزه های رفتار سازمانی در سطوح مختلف فردی و گروهی و ایجاد تعامل سازنده و دو سویه با مدیران بالادستی و  همکاران مجموعه تاکید کرد.

در این کارگاه مروری بر مباحث رفتار فردی از جمله ویژگی های شخصی، توانایی ها، شخصیت، یادگیری، ادراک، انگیزش افراد صورت گرفت و بر نقش کلیدی مدیران در ایجاد انگیزه و دلبستگی در بین کارکنان تاکید شد. و در پایان با اتمام سرفصل اول از این کارگاه، برنامه ریزی برای ادامه و سرفصل های بعدی کارگاه صورت پذیرفت.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.