آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا-در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (تجدید مزایده)

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (تجدید مزایده)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا-در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا -در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران ، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا -در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران ، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش صدور تقریبی ۱۰۴ تن زیتون سبز واقع در شهرستان بیضاء بخش بانش روستای تنگ تور شرکت مجتمع طیور فارس

آگهی مزایده فروش صدور تقریبی ۱۰۴ تن زیتون سبز واقع در شهرستان بیضاء بخش بانش روستای تنگ تور شرکت مجتمع طیور فارس

 شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص)  در نظر دارد: نسبت به فروش صدور تقریبی ۱۰۴ تن زیتون سبز واقع در شهرستان بیضاء بخش بانش روستای تنگ تور از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط اقدام نماید. -مبلغ پیشنهادی باید مشخص و معین و بدون ابهام باشد. -مدت قبول پیشنهادات تا ساعت […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش ۲ دستگاه کامیون کشنده ایویکو ۴۴۰ و ۵ دستگاه نیمه یدک شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

آگهی مزایده فروش ۲ دستگاه کامیون کشنده ایویکو ۴۴۰ و ۵ دستگاه نیمه یدک شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

شرکت حمل ونقل جاده ای داخلی فجرجهاددرنظر دارد: ۲ دستگاه کامیون کشنده ایویکو ۴۴۰ و ۵ دستگاه نیمه یدک خود را با شرایط اعلامی مندرج دراسناد طی یک مرحله مزایده عمومی به فروش برساند. محل بازدید : شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد لذا ازمتقاضیان دعوت می شود  نسبت به دریافت اسناد مزایده […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل و اسقاطی متعلق به شرکت گلف اجنسی واقع در بندر امام خمینی (ره) شعبه خورزنگی (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل و اسقاطی متعلق به شرکت گلف اجنسی واقع در بندر امام خمینی (ره) شعبه خورزنگی (نوبت دوم)

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد: تجهیزات و ماشین آلات مستعمل و اسقاطی متعلق به این شرکت واقع در بندر امام خمینی (ره) شعبه خورزنگی که شامل شش دستگاه جرثقیل و دو دستگاه کشنده تک مستر را مطابق اطلاعات مندرج در اسناد مزایده به فروش رساند. قیمت پایه کارشناسی: ۹۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مهلت ارسال پاکت […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل و اسقاطی متعلق به شرکت گلف اجنسی واقع در بندر امام خمینی (ره) شعبه خورزنگی

آگهی مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات مستعمل و اسقاطی متعلق به شرکت گلف اجنسی واقع در بندر امام خمینی (ره) شعبه خورزنگی

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد: تجهیزات و ماشین آلات مستعمل و اسقاطی متعلق به این شرکت واقع در بندر امام خمینی (ره) شعبه خورزنگی که شامل شش دستگاه جرثقیل و دو دستگاه کشنده تک مستر را مطابق اطلاعات مندرج در اسناد مزایده به فروش رساند. قیمت پایه کارشناسی: ۹۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مهلت ارسال پاکت […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش ۳ دستگاه خودروی مازاد بر نیاز شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

آگهی مزایده فروش ۳ دستگاه خودروی مازاد بر نیاز شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در نظر دارد: ۳ دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز خود را با مشخصات ذیل با وضعیت آماده به کار را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مشخصات: ردیف نام خودرو مدل خودرو رنگ خودرو شماره انتظامی شماره شاسی شماره موتور ۱ پژو پرشیا ۱۳۹۴ خاکستری – متالیک ۱۸۴ […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده واگذاری ضایعات آهنی شرکت سیمان یاسوج

آگهی مزایده واگذاری ضایعات آهنی شرکت سیمان یاسوج

شرکت سیمان یاسوج در نظر دارد: “ضایعات آهنی” را با شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده واگذار نماید. لذا جهت شرکت در مزایده از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می ­آید. – زمان اخذ اسناد: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ می باشد. – زمان تحویل اسناد: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ لغایت […]

ادامه مطلب