آگهی مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری شرکت گلف اجنسی ایران

آگهی مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری شرکت گلف اجنسی ایران

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد: ماشین آلات اسقاطی متعلق به این شرکت واقع در تهران شامل سه دستگاه خودرو سواری را مطابق اطلاعات مندرج در اسناد مزایده به فروش رساند. قیمت پایه کارشناسی: خودرو زانتیا مدل ۱۳۸۸ به مبلغ ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پراید مدل ۱۳۸۹ به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پراید مدل ۱۳۸۸ به مبلغ […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس درنظردارد:  یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل ۱۳۹۳ رنگ سفید  خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده ازتاریخ درج آگهی به  مدت ۱۰ روز به آدرس های ذیل مراجعه نمایید . *کارخانه: بندرعباس کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباس به سیرجان- […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش خودرو سواری شرکت راهکار هوشمند صبا (نوبت اول)

آگهی مزایده فروش خودرو سواری شرکت راهکار هوشمند صبا (نوبت اول)

شرکت راهکار هوشمندصبا در نظر دارد: یک دستگاه خودروی سواری تویوتاپریوس مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی – متالیک به شماره انتظامی ۵۵۳ د ۲۸ ایران ۱۰ (تصادفی) را بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانند. […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس درنظردارد: ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به  مدت ۱۰ روز به آدرس های ذیل مراجعه نمایید . *کارخانه: بندرعباس کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباس به سیرجان- شهرک […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش ۵ دستگاه نیمه یدک شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

آگهی مزایده فروش ۵ دستگاه نیمه یدک شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

شرکت حمل ونقل جاده ای داخلی فجرجهاد درنظر دارد: ۵ دستگاه نیمه یدک خود را با شرایط اعلامی مندرج دراسناد طی یک مرحله مزایده عمومی به فروش برساند. محل بازدید : شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد لذا از متقاضیان دعوت می شود  نسبت به دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

آگهی مزایده فروش ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس درنظردارد: ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به  مدت ۱۰ روز به آدرس های ذیل مراجعه نمایید . *کارخانه: بندرعباس کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباس به سیرجان- شهرک […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا-در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (تجدید مزایده)

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (تجدید مزایده)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا-در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا (نوبت دوم)

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا -در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران ، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا -در حال تصفیه- در نظر دارد: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران ، صرفا به شیوه نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر […]

ادامه مطلب
  • 1
  • 2
  • 8