آگهی فراخوان تأمین پیمانکار سیستم پایش تصویری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

آگهی فراخوان تأمین پیمانکار سیستم پایش تصویری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در نظر دارد: طراحی ، تهیه و اجراء سیستم پایش تصویری شرکت ها و شعب تابعه خود را در سطح کشور به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار نماید .لذا متقاضیان دارای پروانه افتاء و دارای سابقه مرتبط دعوت میگردد  از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ نسبت به ارسال […]

ادامه مطلب
آگهی فراخوان تامین پیمانکار نیروی  انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

آگهی فراخوان تامین پیمانکار نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) با سابقه فعالیت در زمینه انبارداری، تخلیه و بارگیری در نظر دارد: نسبت به شناسایی پیمانکاران تأمین نیروی انسانی جهت تأمین ۳۸۰ نفر در سطح کشوراقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار پیمانکاری و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی (مورد تأیید […]

ادامه مطلب
آگهی فراخوان تکمیل نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

آگهی فراخوان تکمیل نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود درصدد جذب نیرو با شرایط مندرج در جدول زیر جهت اشتغال در شهر تهران می‌باشد. متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم، مدارک خود را از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۵ روز به یکی از روش‌های حضوری و غیرحضوری ارائه نمایند.ارائه […]

ادامه مطلب
آگهی فراخوان جهت تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور خرید برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

آگهی فراخوان جهت تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور خرید برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در نظر دارد جهت تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور خرید برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی تأمین کنندگان ماشین آلات مذکور(شامل انواع جرثقیل و استاکر) دارای سوابق و تجربیات مؤثر و کافی اقدام نماید. […]

ادامه مطلب
آگهی فراخوان تکمیل نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (شعبه بناب زنجان)

آگهی فراخوان تکمیل نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (شعبه بناب زنجان)

 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد: به منظور تکمیل نیروی انسانی خود درصدد جذب نیرو برای شرکت غرب (شعبه بناب زنجان)به شرح : کارگر۱ نفر، انباردار ۱نفر، راننده تجهیزات۲نفر، حراست۶ نفر و اسناد ۱ نفر، می باشد بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این آگهی به […]

ادامه مطلب
آگهی فراخوان تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور تهیه برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

آگهی فراخوان تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور تهیه برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در نظر دارد : جهت تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور تهیه برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی تأمین کنندگان ماشین آلات بالاکشنده (شامل انواع جرثقیل) دارای سوابق و تجربیات مؤثر و کافی اقدام نماید. […]

ادامه مطلب
آگهی فراخوان تکمیل نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (شعبه اصفهان)

آگهی فراخوان تکمیل نیروی انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (شعبه اصفهان)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد: به منظور تکمیل نیروی انسانی خود درصدد جذب نیرو برای شرکت غرب (شعبه اصفهان) به شرح : (نگهبان ۱نفر، کارگر۱ نفر، خدمات ۲ نفر، انباردار ۱ نفر)    می باشد. بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این آگهی به مدت […]

ادامه مطلب
فراخوان نیازمندی های فناورانه و نوآورانه در حوزه گردشگری

فراخوان نیازمندی های فناورانه و نوآورانه در حوزه گردشگری

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با دارا بودن شرکت های بزرگ و به نام در حوزه گردشگری مانند شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی با داشتن ۵۰ هتل فعال در سراسر ایران و هلدینگ خدمات مسافرت هوایی، گردشگری پرشین گلف در زمینه فروش بلیط و هواپیما، شرکت توسعه دهکده آب درمانی محلات و هتل شایگان […]

ادامه مطلب