عبداله خانی: ضرورت شناسایی و استفاده از مزیت های نسبی شرکت های تابعه در جهت افزایش سودآوری/ فرهادی: ایجاد زنجیره طیوری درراستای ارتقای هم افزایی شرکت های تابعه/ میرزاوندی: صادرات محصولات شرکت به ۴ کشور هدف

عبداله خانی: ضرورت شناسایی و استفاده از مزیت های نسبی شرکت های تابعه در جهت افزایش سودآوری/ فرهادی: ایجاد زنجیره طیوری درراستای ارتقای هم افزایی شرکت های تابعه/ میرزاوندی: صادرات محصولات شرکت به ۴ کشور هدف

دهمین جلسه کمیته مدیریت ریسک و تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا به منظور بررسی پیشرفت برنامه های شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا، برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ آتیه صبا، دهمین جلسه کمیته مدیریت ریسک و تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا با حضور محمد عبداله خانی رییس […]

ادامه مطلب