آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ظروفiml شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ظروفiml شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد:

ظروف iml مورد نیاز خود را برای مدت یک سال از طریق تجدید مناقصه عمومی و بر اساس برگ شرایط خریداری نمایند، لذا تولید کنندگان و شرکت های معتبر( حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس گلپایگان امور بازرگانی شرکت مراجعه و برگ شرایط در تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به دبیرخانه این شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : ۷-۵۷۴۷۳۰۰۵-۰۳۱ داخلی ۲۰۷

شماره فاکس:۵۷۴۷۳۲۲۲-۰۳۱

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.