آگهی مزایده عمومی فروش کانسنگ مس اکسیدی شرکت صدر معادن ایرانیان

آگهی مزایده عمومی فروش کانسنگ مس اکسیدی شرکت صدر معادن ایرانیان

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۳۰.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی استخراجی خود در محل معدن واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، روستای ورزگ، معدن مس ورزگ اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط فروش به بخش مناقصات/ مزایدات وب سایت شرکت صدر معادن ایرانیان به آدرس www.smiranianco.ir و یا شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به آدرس www.atsabaco.ir مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

شرایط مزایده عمومی فروش کانسنگ مس اکسیدی

شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد نسبت به مزایده فروش حدود ۳۰.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی استخراج شده خود از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.

  • فروش حدود سی هزار تن کانسنگ اکسیدی مس با عیار هر بلوک به شرح جدول زیر:
۱۰۰۰۰ mt ۳.۷۲ % بلوک ۲ ۵۰۰۰ mt ۱.۸۷ % دپوی مرکزی
۱۰۰۰۰ mt ۳.۵۰ % بلوک ۳ ۵۰۰۰ mt ۲.۵۶ % بلوک ۱

 

۲- شرایط عمومی مزایده

۲-۱- متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را در دو پاکت به شرح زیر تحویل نمایند.

پاکت الف- شامل تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل ۳ ماهه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ده میلیارد ریال) در وجه شرکت صدر معادن ایرانیان خواهد بود. به پیشنهادات فاقد تضمین و یا کمتر از میزان ذکر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاکت ب- از آنجاییکه پایه قیمت فروش بر اساس نرخ هفتگی اعلامی توسط سایت مس چی می باشد. متقاضیان می بایست پریمیوم خود را نسبت به پایه قیمت اعلامی در پیشنهاد خود در پاکت ب اعلام نمایند.

۲-۲- محل تحویل کانسنگ مس: واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، روستای ورزگ، معدن مس ورزگ خواهد بود.

۲-۳- هزینه بارگیری و ارسال برعهده خریدار خواهد بود.

۲-۴- هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

۲-۵- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، تضمین های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

  • حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهاد به دفتر مرکزی شرکت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ در پاکت دربسته واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان سوری، پلاک ۵، طبقه ۴، واحد حراست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد که با تسلیم پیشنهاد، رسید ارائه خواهد شد. به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲-۷- کلیه پیشنهادات در محل دفتر شرکت صدر معادن ایرانیان واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان سوری، پلاک ۵، طبقه پنجم مرکزی با حضور متقاضیان در تاریخ اعلام شده به صورت دعوت کتبی بازگشایی و اسامی شرکت کنندگان به ترتیب و بر اساس قیمت های پیشنهادی در حضور نمایندگان قانونی شرکت و نهادهای نظارتی اعلام می گردد. لازم است پیشنهاد دهندگان در تاریخ مذکور نماینده خود را به صورت کتبی با همراه داشتن کارت ملی به شرکت صدر معادن ایرانیان اعلام نمایند، تا امکان حضور در جلسه بازگشایی پاکات فراهم گردد.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.