آگهی مزایده فروش خودرو سواری شرکت راهکار هوشمند صبا (نوبت اول)

آگهی مزایده فروش خودرو سواری شرکت راهکار هوشمند صبا (نوبت اول)

شرکت راهکار هوشمندصبا در نظر دارد:

یک دستگاه خودروی سواری تویوتاپریوس مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی – متالیک به شماره انتظامی ۵۵۳ د ۲۸ ایران ۱۰ (تصادفی) را بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان گرامی می توانند بر اساس شرایط ذیل در مزایده حضور بهم رسانند.

شرایط شرکت در مزایده:

   ۱- اسناد مزایده به ازای واریز مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) تحویل خواهد شد که می بایست به حساب شماره  ۱-۳۵۰۱۱۸۳-۸۱۰-۸۳۰  بانک سامان شعبه یوسف آباد بنام شرکت راهکار هوشمند صبا واریز گردد. همچنین رسید آن در هنگام تحویل اسناد مزایده به محل فروش اسناد مزایده تحویل گردد.

۲- اسناد و مدارک مزایده با ارائه مدارک شناسایی معتبر و یا به نماینده پیشنهاد دهنده با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

۳- تاریخ تهیه اسناد مزایده از ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ لغایت ساعت ۱۶ روز  چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  می باشد.

۴- نشانی محل تهیه اسناد مزایده: تهران خیابان پاسداران خیابان شهید حجت سوری پلاک ۵ طبقه۵ غربی

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه و زمان ارائه پیشنهادات  در اسناد مزایده مندرج است.

۶-جهت هماهنگی بازدید از خودرو مذکور با شماره ۲۶۶۵۳۲۶۶ داخلی ۲۵۰۴ تماس حاصل فرمائید.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.