آگهی مناقصه جهت واگذاری خط تولید خوراک ماهی و حیوانات اهلی شرکت مجتمع طیور فارس

آگهی مناقصه جهت واگذاری خط تولید خوراک ماهی و حیوانات اهلی شرکت مجتمع طیور فارس

شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت  ۷۸۰۷ بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مصوب هیات مدیره و مجمع عمومی سالیانه در نظر دارد

از طریق برگزاری مناقصه عمومی طراحی، قطعه سازی، ماشین سازی، ساخت و نصب و راه اندازی خط کامل تولید خوراک اکسترود ماهی و همچنین پلت میگو و ماهیان کف زنی (دو مسیر) و حیوانات اهلی با ظرفیت ۳ تن در ساعت با دو مسیر جداگانه و  بسته بندی محصولات را با رعایت موارد ذیل به پیمانکار واجد الشرایط (حقوقی یا حقیقی) واگذار نماید.

-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعتبار ۳ ماهه با قابلیت تمدید .

– نوع تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به شماره حساب ۵۶۰۲۳۰۶۸ بانک کشاورزی مرکزی بنام شرکت مجتمع طیور فارس می باشد.

-فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (ساعت۱۴)

-مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

– محل تسلیم پیشنهادات دبیرخانه کمیسیون واقع در واحد حقوقی شرکت مجتمع طیور فارس واقع در شیراز، بلوارگلستان، جنب بانک سپه می باشد.

– بازگشایی پاکات روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱ صبح در شرکت مجتمع طیور فارس به آدرس شیراز، بلوار گلستان، جنب بانک سپه می باشد .

– هزینه چاپ آگهی روزنامه و سایر هزینه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و بازدید، از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ به نشانی شیراز، بلوار گلستان، جنب بانک سپه ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا به شماره تلفن ۳۷۳۲۲۰۰۰ تماس حاصل نمایند.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.