آگهی مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفور ماتور ۱۲۵۰ کاوا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفور ماتور ۱۲۵۰ کاوا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد :

نسبت به خرید یک دستگاه ترانسفور ماتور ۱۲۵۰ کاوا  از طریق آگهی مناقصه اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود حداکثر دوهفته پس از درج آگهی برای گرفتن اسناد مناقصه به آدرس زیر واحد تدارکات مراجعه نمایند.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.