آگهی مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات بارانداز B17 تیوا شرکت گلف اجنسی در بندر امام خمینی(ره)

آگهی مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات بارانداز B17 تیوا شرکت گلف اجنسی در بندر امام خمینی(ره)

شرکت گلف اجنسی ایران در نظر دارد انجام پروژه تعمیرات بارانداز B17  خود در بندر امام (ره) را در قالب مناقصه واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد مناقصه و ارسال پاکتها: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷.

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: استان خوزستان، بندر امام (ره)، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، جنب ساختمان مرکزی اداره بندر، ساختمان نصر ۴، دفتر شعبه تیوا شرکت گلف اجنسی ایران کد پستی ۶۳۵۷۱۳۸۴۲۰ تلفن ۰۶۱۵۲۲۸۲۶۹۰. (برای خرید اسناد مناقصه، ارائه معرفی نامه با امضای صاحبین امضای مجاز برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد)

تاریخ و محل بازگشایی پاکتها: چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت گلف اجنسی ایران به آدرس تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت شمال و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۴۹ کد پستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۶۳.

تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌: مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصدو بیست و پنج میلیون تومان را به یکی از دو طریق ذیل ارائه و اصل سند مربوطه را داخل پاکت «الف» گذاشته و همراه با سایر مدارک ارسال نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب شبا شماره ۸۹۰۲۲۰۰۳۱۳۰۳۱۱۵۷۲۸۲۶۹۰۰۱ IR نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

ب – ضمانتنامه معتبر بانکی به نام شرکت گلف اجنسی ایران.

مبلغ خرید اسناد: ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز به حساب شبا شماره ۸۹۰۲۲۰۰۳۱۳۰۳۱۱۵۷۲۸۲۶۹۰۰۱ IR نزد بانک توسعه تعاون به نام شرکت گلف اجنسی ایران و یا از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در محل خرید اسناد.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

کلیه هزینه های مربوط به آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.