اطلاعات آگهی مناقصه عمومی اجرای ساب و آماده سازی کف، تهیه مصالح، حمل و نصب کف پوش مجموعه ورزشی شعبه اصفهان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

اطلاعات آگهی مناقصه عمومی اجرای ساب و آماده سازی کف، تهیه مصالح، حمل و نصب کف پوش مجموعه ورزشی شعبه اصفهان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در نظر دارد

اجرای ساب و آماده سازی کف مجموعه ورزشی، تهیه مصالح، حمل و نصب کف پوش، خط کشی، رنگ بندی و جوشکاری لبه ها و سوراخ کاری پایه میله های دروازه ها برای چهار بازی فوتسال، هندبال، والیبال و بسکتبال  شعبه اصفهان واقع در گمرک اصفهان اقدام نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت به عمل   می آید از تاریخ چاپ این آگهی ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایند

نشانی:تهران کیلومتر ۱۰ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)بلوار شهید سامانی پور

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.