سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری آماده دریافت گزارشات مردمی بازنشستگان گرامی می باشد

در راستای فسادستیزی و بهبود رویکرد نظارتی؛

سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری آماده دریافت گزارشات مردمی بازنشستگان گرامی می باشد

همراستا با تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر تقویت فسادستیزی و بهبود رویکردهای نظارتی، سامانه «نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری» آماده دریافت گزارش های مردمی عموم مردم و بویژه بازنشستگان معزز نسبت عملکرد نادرست یا تخلف صورت گرفته در هریک از بخش های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری یا شرکت های زیرمجموعه می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، با توجه به کارکردهای مثبت سامانه هایی از این دست در جهت پیشگیری از تخلفات، تبعیض ها و فساد احتمالی، عموم مردم عزیز می توانند از طریق لینک زیر

https://eservices.cspf.ir/Nezarat)  گزارش خود را در خصوص عملکرد نادرست یا هرگونه تخلف صورت گرفته در هریک از بخش های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری یا شرکت های زیرمجموعه با ارسال مدارک و مستندات ، ارائه نمایند.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.