آگهی مناقصه جهت صدور بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بدنه ناوگان شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

آگهی مناقصه جهت صدور بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بدنه ناوگان شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

شرکت حمل ونقل جاده ای داخلی فجرجهاد درنظر دارد

جهت صدور بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بدنه ناوگان ملکی خود طی مناقصه عمومی برگزار کند.

محل بازدید : شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

لذا ازمتقاضیان دعوت می شود  نسبت به دریافت اسناد مناقصه از مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به آدرس : تهران  کیلومتر ۵ جاده ساوه ابتدای اسماعیل آباد ، جنب ایستگاه مترو آزادگان ،کوچه شهید حیدری ، پلاک ۴۵ واحد بیمه یا حقوقی مراجعه و پس از تکمیل اطلاعات پاکات مناقصه را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ به آدرس فوق الذکر واحد حراست تحویل نمائید.

لازم به ذکر است در زمان تحویل همراه داشتن اصل کارت ملی و معرفی نامه معتبر الزامی می باشد.

کلیه هزینه های آگهی و انتشار فراخوان به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمناً مجریان این قرارداد،کلیه شرکت های بیمه اعم از حقیقی و حقوقی و یا خود بیمه گر و شرکت های کارگزاری بیمه (با معرفی کتبی از یک شرکت بیمه گر) می باشد.

توضیح اینکه سایر اطلاعات و نحوه تکمیل پاکات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج می گردد.

تلفن: ۵۵۸۲۰۰۲۸ داخلی ۵۵۰

انتهای پیام/

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.